Welkom bij Transitiefocus

Wij begeleiden je in tijden van transitie

Van ons krijg je inzicht, kennis en tools waarmee je veranderingen plaatst, waarmee je je eigen positie verheldert en waarmee je rust creëert, zodat je ook anderen kunt helpen bij hún zoektocht. Wij doen dat omdat we denken dat mensen de sleutelfactor zijn in tijden van transitie. Zíj bepalen tempo, tegenkracht en vitaliteit. Transitiefocus begeleid je daarom in jouw context, leidt gespreksrondes, begeleidt transitieprocessen, geeft lezingen en masterclasses. We werken voor overheden, ondernemingen, issuegroepen, kennisinstellingen, opleidingsinstituten en zelfstandigen.

_MG_8029

Harry te Riele is erkend expert transities. Esther een gelauwerd procesbegeleider en transitiecoach. Samen kennen we de theorie en achtergrond van transities zoals die spelen in de Zorg, Landbouw, Ruimtelijke Ordening, Journalistiek, Financiering, Energie, Bouw, Energie, Asielopvang en Besluitvorming. Wij kijken breed maar stellen de mens centraal en gaan naast je staan in deze tranistieprocessen.

Transitiefocus wil werken aan een wendbare samenleving met weerbare mensen – een samenleving waarin transities met een minimum aan schade en ellende worden doorlopen en waarin mensen onzekerheid uithouden én actor durven zijn. Wij hebben de kennis hiervoor. De taal. De tools. De assessments. De ervaring. Transitiefocus – being comfortably out of control.

 tweet htr zzptalks nov 2015

‘Ik doe nog telkens ontdekking bij Bouwstenen voor Sociaal. Bijvoorbeeld het verhaal achter dit plaatje’ (@Gerben_vanDijk op Twitter zodra hij ons opstel vindt over leegstaand maatschappelijk vastgoed in tijden van transitie, mei 2016)

‘Nu, vier gesprekken later, merk ik dat de wijsheid die ik altijd al in diep gelegen kelders had, in onze gesprekken zichtbaar, voelbaar en bijna tastbaar wordt gemaakt. Ik ben Esther en Harry nu al dankbaar.’ (Cineaste, coachee, eind 2015)

‘Eigenlijk vond ik dat hele transitiedenken maar suf geleuter. Tot je Harry te Riele hoort spreken.’ (Eelco Romeijn, toehoorder ZZPTalks, NationaleNederlanden/DECafé, eind 2015)

‘Esther doet steeds een beroep op jouw trouw aan jezelf en aan je opdracht (organisatie). Dat zorgt voor een scherpe focus op waar je werkelijk mee bezig wilt zijn.’ (Isabelle Buvelot, projectleider transitie zorg, IMW, eind 2015)

‘Je hield de zaal bijeen op zo’n explosief onderwerp. Dat heb ik in andere dorpen wel anders zien gaan.’ (Jos van de Sande, veearts en specialist zoönosen rond intensieve veeteelt, Diessen/Hilvarenbeek, eind 2015)

‘Ik ben begonnen met de opleiding transitie. Een fantastische opleiding, een leuke groep mensen en ontzettend veel nieuwe inzichten en inspiratie.’ (Isabelle Rupschus, deelnemer leergang II, medio 2014)

‘Transitiefocus heeft er weer een enthousiaste klant bij. Ik heb beter zicht op de plek waar ik het meest natuurlijk bijdraag aan het groeiproces van mensen, teams en organisaties. Het waren twee fantastische sessies’. (Friso Coumou, Ministerie BZK, coachee, eind 2015)

‘Jullie module ‘persoonlijke ontwikkeling in tijden van transitie’ had misschien veel eerder in het curriculum gemoeten.’ (Deelnemer masterclass Transitiemanagement, DRIFT/EUR, eind 2015)

‘Ik hoor erg goede geluiden van je optreden. Je verhaal was heel inspirerend én inhoudelijk.’ (Opdrachtgever Procap namens Ministerie EZ over toekomstwerkplaats Ruimte&Voeding, feb 2016)

Meer quotes

TF transparant M
being comfortably out of control