Welkom bij Transitiefocus

Wij helpen mensen in tijden van transitie

Je zit midden in verandering. Komt er misschien niet uit. Wellicht tekent die zich af tegen grote lijnen in de geschiedenis. Jijzelf bent een factor, maar het raakt ook andere partijen. Wie helpt? Transitiefocus.

Transitiefocus werkt aan weerbare mensen in een wendbare samenleving – een samenleving waarin transities met zo weinig mogelijk ellende worden doorlopen, waarin mensen onzekerheid uithouden én ze actor durven worden. We hebben kennis hiertoe. De taal. De tools. De assessments. De ervaring.

We maken je steviger zodat je de dynamiek plaatst, je eigen positie verheldert, rust creëert en ook anderen kunt helpen bij hún zoektocht. Wij helpen met inzicht, kennis en proceservaring. En wil je dat, dan helpen we de neuzen van anderen ook aligned te krijgen.

Wij denken dat mensen de sleutelfactor zijn in tijden van transitie. Zíj bepalen tempo, tegenkracht en vitaliteit. Wij begeleiden hen. Geven workshops, lezingen en masterclasses. We doen dit voor overheden, ondernemingen, issuegroepen, kennisinstellingen, adviseurs én zelfstandigen. Transitiefocus? We help being comfortably out of control.

_MG_8029

Transitiefocus is een label van Harry te Riele en Esther van der Valk. Harry is erkend expert transities. Esther een gelauwerd procesbegeleider en transitiecoach. Samen kennen we de achtergrond van transities in de Zorg, Landbouw, Ruimtelijke Ordening, Journalistiek, Financiering, Energie, Bouw, Energie, Asielopvang, Watersector en Besluitvorming. Wij kijken breed, maar zetten mensen centraal. We gaan naast ze staan. Ook naast jou.

 tweet htr zzptalks nov 2015

‘Esther, héel veel dank voor wat je voor ons deed dit jaar.’ (twee leden van kernteam Mestdialoog, onafhankelijk van elkaar, Den Bosch, december 2016)

‘Imposant verhaal van Harry te Riele, dank daarvoor.’ (politicus Reusel – De Mierden, Noord-Brabant, november 2016)

‘De inhoud was bijzonder boeiend en relevant’ (deelnemer SIOO opleidingsmodule Transities & jouw positie, oktober 2016)

‘Deze lezing was heel bijzonder. Precies aansluitend bij wat we doormaken. Ik begrijp veel beter nu wat ons overkomt, wat mezelf overkwam afgelopen jaren’ (schrijver Watervisie Zeeland 2050, Waterschap Scheldestromen, na onze lezing Watervisie in tijden van transitie, sept 2016)

‘De beste facilitator in 25 jaar, bedankt Esther’ (MT-lid SCF-Nationale Nederlanden, sept 2016)

‘Ik heb grote bewondering hoe dit team in zo’n korte tijd op twee zulke complexe onderwerpen een behoorlijk resultaat heeft behaald, en daarbij ook nog iedereen aan boord hield’ (Deelnemer vee- & mestdialogen N-Brabant, sept 2016)

‘Deze avonden zijn veel beter dan ik had verwacht’ (Jan Juffermans met collega-Boxtelaren tijdens sessies rond het nieuwe duurzaamheidsbeleid van de gemeente Boxtel/St Michielsgestel, aug 2016)

‘Ik doe nog telkens ontdekkingen bij Bouwstenen voor Sociaal. Bijvoorbeeld het verhaal achter dit plaatje’ (@Gerben_vanDijk op Twitter zodra hij ons opstel vindt over leegstaand maatschappelijk vastgoed in tijden van transitie, mei 2016)

‘Nu, vier gesprekken later, merk ik dat de wijsheid die ik altijd al in diep gelegen kelders had, in onze gesprekken zichtbaar, voelbaar en bijna tastbaar wordt gemaakt. Ik ben Esther en Harry nu al dankbaar’ (Cineaste, coachee, eind 2015)

‘Eigenlijk vond ik dat hele transitiedenken maar suf geleuter. Tot je Harry te Riele hoort spreken.’ (Eelco Romeijn, toehoorder ZZPTalks, NationaleNederlanden/DECafé, eind 2015)

‘Esther doet steeds een beroep op jouw trouw aan jezelf en aan je opdracht (organisatie). Dat zorgt voor een scherpe focus op waar je werkelijk mee bezig wilt zijn.’ (Isabelle Buvelot, projectleider transitie zorg, IMW, eind 2015)

‘Je hield de zaal bijeen op zo’n explosief onderwerp. Dat heb ik in andere dorpen wel anders zien gaan.’ (Jos van de Sande, veearts en specialist zoönosen rond intensieve veeteelt, Diessen/Hilvarenbeek, eind 2015)

‘Ik ben begonnen met de opleiding transitie. Een fantastische opleiding, een leuke groep mensen en ontzettend veel nieuwe inzichten en inspiratie.’ (Isabelle Rupschus, deelnemer leergang II, medio 2014)

‘Transitiefocus heeft er weer een enthousiaste klant bij. Ik heb beter zicht op de plek waar ik het meest natuurlijk bijdraag aan het groeiproces van mensen, teams en organisaties. Het waren twee fantastische sessies’. (Friso Coumou, Ministerie BZK, coachee, eind 2015)

‘Jullie module ‘persoonlijke ontwikkeling in tijden van transitie’ had misschien veel eerder in het curriculum gemoeten.’ (Deelnemer masterclass Transitiemanagement, DRIFT/EUR, eind 2015)

‘Ik hoor erg goede geluiden van je optreden. Je verhaal was heel inspirerend én inhoudelijk.’ (Opdrachtgever Procap namens Ministerie EZ over toekomstwerkplaats Ruimte&Voeding, feb 2016)

Meer quotes

Bel ons

Of schrijf je in voor onze driedaagse masterclass Transities & jouw positie

TF transparant M
being comfortably out of control