Verstand van transities én van mensen

Mensen reageren uiteenlopend op een transitie, kiezen heel verschillende posities. Soms uit onzekerheid. Soms uit eigenbelang. Soms uit overtuiging dat het écht anders moet.
Wij voelen ons verbonden met elk van hen, willen voorkomen dat mensen verloren raken, hen juist helpen het beste uit zichzelf te halen. We laten ieder zien dat hun waarheden deelverhalen zijn en brengen communicatie terug daar waar die ontbreekt.

Daarom worden we ingeschakeld bij complexe maatschappelijke issues. Wij lopen een tijdje met ieder op omdat we vinden dat transities niet met schade gepaard hóeven te gaan. Omdat gemeenschappen eisen mogen stellen aan hoe een transitie zich ontrolt. Wij creëren plekken waar gedeelde beelden kunnen ontstaan.

Zijn we daarmee naïef? Nee. Weerbare mensen die begrijpen wat er speelt, wendbare organisaties die veranderende toekomstbeelden aankunnen en netwerken die vorderen richting houdbare toekomst, ze zijn alle drie nodig voor een soepele transitie. Dat laatste drijft ons elke dag.

Bij ons kun je terecht voor lezingen, coaching en masterclasses. Voor overheden, ondernemingen, issuegroepen, kennisinstellingen, adviseurs en zelfstandigen.

De transitie-experts Esther van der Valk en Harry te Riele

Transitiefocus is Harry te Riele en Esther van der Valk. Harry is erkend expert transities. Esther is een ervaren transitiecoach en ontwerper van transitieprocessen. Samen kennen we de achtergrond van transities in de zorg, landbouw, ruimtelijke ordening, journalistiek, financiering, energie, bouw, energie, asielopvang, watermanagement en besluitvorming. Samen zetten wij onze kennis in, onze taal, ervaring en positie.

 tweet htr zzptalks nov 2015

‘Ik hoorde een fantastisch verhaal gisteren van Harry te Riele tijdens Brabant Ontmoet’
(Wim van de Donk, commissaris van de Koning in Noord-Brabant, oktober 2017)

‘Ik raak steeds meer doordrongen van de noodzaak deze masterclass door onze hele organisatie uit te rollen.’
(manager afdeling concept-development & innovatie, september 2017)