Onze module in masterclass Transitiemgt DRIFT/TA/EUR

20151209_114727Na een intensieve en succesvolle versie in 2015 verzorgden we opnieuw in april en december 2016 de module Transitie & Jouw positie voor DRIFT/EUR/Transition Academy’s masterclass Transitiemanagement. Fantastisch om te mogen doen en ook de reacties zijn boven verwachting. Dank aan het team van Transition Academy voor de gelegenheid.

Verouderd vastgoed in tijden van transitie

tweet nav bouwstenen stukVoor het online platform Bouwstenenvoorsociaal schreven we een opstel over verouderd maatschappelijk vastgoed in tijden van transitie. Cobouw nam het over in verkorte vorm. Dank Ingrid de Moel & haar team achter BouwstenenvoorSociaal. Klik hier voor gepubliceerde versie opstel (pdf): Waardeverandering; vastgoed-van-samen in tijden van transitie. Het leidde begin december 2016 tot onze keynote speech voor 325 bezoekers aan de maatschappelijk-vastgoeddag van Bouwstenen voor Sociaal in Veenendaal.

Harry te Riele

 

 

Werken aan de nieuwe ruimte van Nederland

 

De Nationale Omgevingsagenda gaat over de inrichting van Nederland op de lange termijn. Op verzoek van Procap en de ministeries van EZ en IenM staat Transitiefocus laatste

maanden voor planologen, geografen, ruimtelijk-ordenaars, ruimtelijk economen en hun peers. Esther en Harry vragen daar aan de zalen hoe Ruimte grote systeemovergangen

faciliteert en hoe de mensen in de zaal daar zelf aan bijdragen. Eén van onze boodschappen is dat de planologische routines transities nogal in de weg zitten. Denk aan de energietransitie met haar snel afnemende dominantie van fossiele energie. Denk aan spanningen in de veeteelt in Oost Brabant, de zoekpaden om daaruit te komen en de aandacht

eerste slide presentatie hridie lokaal voedsel krijgt. Denk aan wat er in de zorg gebeurt. Bekijk hier onze slides voor de NOVI Werkplaats Ruimte voor Voedsel.

Sparren hierover? Kom maar.