Includeren werkt (vaak) beter

Het is een illusie dat onze aanpak een panacee is voor álle transities. Interventies hangen immers sterk samen met de structuur van een sector. Maar in de herfst van 2017 zie ik de includeringsaanpak van Esther en mij wel héel goed uitwerken bij overheidsteams met een complexe agenda: die van agro-food.

De gaten zitten nog in mijn kaken – die week trok mijn orthodontist vijf kiezen – als we de complimenten in ontvangst mogen nemen. We hebben net twee verschillendsoortige teams sámen door onze masterclass Transitie & Positie gehaald.

‘Doel was stap één te zetten in het bij elkaar brengen van twee teams in visie, taal en vertrouwen. Eén team sterk in bewustmaking en concept-innovatie. Het tweede juist in uitwerking en juridische detaillering. Het resultaat is boven verwachting.’

‘Ik ben het steeds belangrijker gaan vinden deze denklijnen uit te rollen over de héle afdeling.’

‘We zouden onze hele organisatie, inclusief bestuurders, hier doorheen moeten halen.’

‘Jullie koppeling van individuele kwaliteiten aan transities is écht uniek.’

‘Ik ben écht heel blij met deze twee dagen. En niet alleen ik.’ 

In overleg met hun afdelingsleiders gaven we de twee groepen een korte versie van onze masterclass Transities & Positie. Met ieder voerden we eerst een gesprek. Elk deed een assessment online. Daarna gaven we een tweedaags programma met transitietheorie, persoonlijke karakters in tijden van transitie, onze praktijkervaringen van afgelopen jaren en hun eigen actuele kwesties, spelend in hun zeer dynamische politieke omgeving. Als toetje vroeg éen groep onze mening over hun organisatie-opbouw in het licht van de transities die gaande zijn in Noordwest Europa.

Wat ben ik blij dat Esther en ik vier jaar lang discussieerden en bléven doorontwikkelen. Wat ben ik blij dat mensen bij de provincie hun nek uitstaken voor ons. Het vergt moed om de fine fleur van een hyperdrukke organisatie tot een tweedaags programma te verleiden rond de zo jonge denklijn Transities & karakters. Het plaatje hieronder is één van gespreksonderleggers.

We geven onze masterclass niet alleen in-company. Ook jíj kunt je ervoor inschrijven. Bijvoorbeeld voor onze herfsteditie. We geven hem in Rotterdam op 1, 2 en 15 november. Daar gaat het over jou in jóuw sector.

Tot dan,
Harry


discussie-onderlegger transitieveld agro, TF

Bex Communicatie en TF

We werken niet enkel voor eindgebruikers. Ook adviesbureaus weten de weg te vinden naar TF. Zo gaven we een lange presentatie in Middelburg op verzoek van Twynstra Gudde, dat met het waterschap en de provincie werkt naar een watervisie 2050.

Maar ook oostelijker. Drie weken terug hielden we een lezing voor het Eindhovense Bex Communicatie. Bex is onder meer specialist issue-communicatie. Hier een impressie van de pen van Theo Hendriks, partner en storyteller bij Bex. Dank Peter van de Besselaar voor de uitnodiging! We zien uit naar verdere samenwerking.

Bouwstenen voor sociaal & Transitiefocus

tweet-bouwstenen-1Daar stonden we dan, als keynote spreker na Kees Vendrik van de Rekenkamer op het decembercongres Bouwstenen voor Sociaal, voor 325 specialisten maatschappelijk vastgoed. ‘Het was een zeer fraaie combinatie, jullie twee na elkaar. Ik denk dat de aanwezigen er veel van meenamen.’ Dank Ingrid de Moel en je superteam voor deze eervolle plek. We wensen jullie nog veel meer werkplezier in 2017 (zo dat al mogelijk is)! Klik hier voor een impressie.

 

Mest & Brabant

Tussen januari en november 2016 werkte Transitiefocus intensief samen met Provincie Noord-Brabant en een aanvullende groep denkers op twee uitzonderlijk zware dossiers: wat te doen met mestbehandeling en met de veedichtheid in vier Brabantse regio’s? Projectleider Jan Buys in december 2016: ‘met dit team lukte het een stap te zetten waar eerdere pogingen faalden.’ Klik Brabantse Agrofood 2020 voor wat er gebeurde en het het resultaat van deze dialoog. Of klik de issue map die TF tekende als opmaat voor de tweede ronde bijeenkomsten: placemat mest N-Brabant.

Opstel Verouderd vastgoed in tijden van transitie

tweet nav bouwstenen stukVoor het online platform Bouwstenenvoorsociaal schreven we een opstel over verouderd maatschappelijk vastgoed in tijden van transitie. Cobouw nam het over in verkorte vorm. Dank Ingrid de Moel & team achter BouwstenenvoorSociaal. Klik hier voor gepubliceerde versie opstel (pdf): Waardeverandering; vastgoed-van-samen in tijden van transitie. Het leidde begin december 2016 bovendien tot onze keynote speech voor 325 bezoekers aan de maatschappelijk-vastgoeddag van Bouwstenen voor Sociaal in Veenendaal.

 

 

Werken aan de nieuwe ruimte van Nederland

De Nationale Omgevingsagenda gaat over de inrichting van Nederland op de lange termijn. Op verzoek van ministeries van EZ en IenM, en Procap, staat Transitiefocus laatste maanden voor planologen, geografen, ruimtelijk-ordenaars, ruimtelijk economen en hun peers. Esther en Harry vragen daar aan de zalen hoe Ruimte grote systeemovergangen faciliteert en hoe de mensen in de zaal daar zelf aan bijdragen. Eén van onze boodschappen is dat de planologische routines transities nogal in de weg zitten. Denk aan de energietransitie met haar snel afnemende dominantie van fossiele energie. Denk aan spanningen in de veeteelt in Oost Brabant, de zoekpaden om daaruit te komen en de aandacht die lokaal voedsel krijgt. Denk aan wat er in de zorg gebeurt. Bekijk hier de slides die Harry presenteerde bij de NOVI Werkplaats Ruimte voor Voedsel. Wil je met ons hierover sparren? Graag!

eerste slide presentatie hri

‘Breng Boxtel terug in de voorste gelederen van duurzaamheid’

Marusjka Lestrade (Boxtel) & Esther van der Valk2016-06-09-20-38-09 2016-09-15-20-38-05‘Breng Boxtel terug in de voorste gelederen van duurzaamheid. En zet transitiedenken daarbij in de kern’. Dat is het hoofddoel van een samenwerking die maart 2016 startte tussen Boxtel, Bex Communicatie en Transitiefocus. Wij hielpen gemeente-ambtenaren bijeenkomsten te structureren (‘Deze bijeenkomsten zijn veel beter dan ik had gedacht’, Jan Juffermans), te leiden en de koppeling met de politiek op te pakken (‘Ik was bij aanvang uitermate sceptisch, maar nu niet meer weg te slaan’, CDA-raadslid). In december blijkt het een praktisch zelf-voorzienende organisatie geworden. Dat was de bedoeling. Dank Maaike de Wijk voor de samenwerking en wethouder Peter van de Wiel voor het vertrouwen.

De samenwerking volgde op onze scan van het voltallige college van B&W op hun persoonlijke houding in tijden van transities.

Over onze opdrachtgevers

Transitiefocus werkt voor zéér uiteenlopende partijen. Gemeente Rotterdam. Gemeente Boxtel. Provincie Noord-Brabant. Ministerie van EZ. Ministerie van IenM. Ministerie van BZK. Zelfstandigen. Het Comité van Graanhandelaren. De Key-groep. FMO Bank. IMW Tilburg. ZET. Agrifood Capital. Raad Gezondheid Noord-Brabant. Brabantse MilieuFederatie met Universiteit Tilburg. Erasmus Universiteit Rotterdam. Gemeente Deurne. Individuele bestuurders van kleinere ondernemingen.

Boxtel: transities & governance

Voor het Brabantse middelgrote Boxtel ontwierpen we transitiesessies voor het complete College B&W én twintig ambtenaren. Motiverend en zéér goede reacties. We oefenden zelfs publieke toespraken. We werkten aan visualisaties als onderliggers voor dialoog met Boxtelaren en alliantiepartners. En we werken aan hun duurzaamheidsbeleid.

Provinciale Raad Gezondheid, N-Brabant: transities & gezondheid

We waren de transitiespreker op een feestelijke bijeenkomst van de Provinciale Raad Gezondheid Noord-Brabant ter gelegenheid het terugtreden van directeur Mariet Paes. Mariet Paes werd verkozen tot de meest invloedrijke persoon van de publieke gezondheidszorg van ons land. Transitiefocus’ Harry te Riele stond geprogrammeerd naast onder meer Raadvoorzitter Frank Petter en Commissaris van de Koning in Brabant, Wim van de Donk. Harry benoemde een behoefte in ons tijdsgewricht aan een weerbare mens die zich staande weet te houden in tijden van deep change: ‘weerbare mens in een veranderende wereld’. Onderstaande foto is van Mike Harris.

Transitiefocus’ Harry te Riele bij het afscheid van Mariet Paes, Provinciale Raad Gezondheid Noord-Brabant, dec 2014

Warandelezing: transities, landbouw & voeding

HtR op Warandelezing 2014

Transitiefocus’ Harry te Riele voor de jaarlijkse Warandelezing, Universiteit Tilburg.

Harry te Riele stond als co-referent van Jan Rotmans op de Warande-lezing universiteit Tilburg. Dit jaarlijkse evenement is opgezet door UTilburg, BMF en Brabants Dagblad. Het debat over duurzaamheidvraagstukken in Noord-Brabant staat centraal. Sprekers worden uitgedaagd hun visie te verbinden met actualiteit en beslissingen die nu moeten worden genomen. Eerder stonden op het podium Wubbo Ockels, Peter van Wijmen, Liesbeth van Tongeren, Bert Heemskerk, Jacqueline Cramer, Andre Faaij, Herman Wijffels, Jan Pronk, Pieter van Geel, Rob van Dorlandt, Hans Achterhuis, Lucas Reijnders, Wim Hafkamp en Riek Bakker. En nu dus Jan Rotmans met Harry te Riele als co-referent.

Installatiebedrijf Brabant: de rol van een MT-lid

In één dag handvatten om de transitie in jezelf en in het bedrijf een slag te kunnen geven. Zo coachte Transitiefocus een dag lang een directielid van een installatiebedrijf uit Brabant in het opereren in transities. Daarbij kwam niet alleen inhoudelijke kennis, maar ook inzicht in persoonlijke drijfveren en voorkeurspositie in transitieprocessen, een omgevingsscan en het actuele krachtenveld in beeld. De dag leverde een volle rugzak met inzichten en handvatten op. En ook een bewijs dat je in één dag een grote stap kunt zetten door de ‘kantelaars’ onder ons. Wordt vervolgd. Ook interesse voor zo’n turbo-transitie-coaching? Meld je hier.

Comité van Graanhandelaren: transities, landbouw & handel

20 november 2014 hield de Koninklijke Nederlandse Vereniging Het Comité van Graanhandelaren zijn jaarvergadering in de Beurs in Rotterdam. Transitiefocus was de derde en laatste spreker. De rol van graanhandel en van internationale bedrijven kwam aan bod in Harry’s verhaal over diepliggende issues in de voedingssector. Het Comité heeft de eerbiedwaardige leeftijd van 142 jaar. Het ‘vermogen tot aanpassing aan de eisen van de tijd’ (woorden jubileumboek Het Comité) zal de Vereniging opnieuw van pas komen. Transitiefocus is dankbaar als we daar aan hebben kunnen bijdragen. Hier de pdf van onze lezing.

 

Deurne: transities & lokale politiek

Transitiefocus stond voor alle raadsleden van de Gemeente Deurne. We gaven een lezing en waren een dag lang sparringpartner voor alle politici van deze Oost-Brabantse gemeente, waar vragen rond ruimtelijke ordening, besluitvorming en landbouw levensgroot spelen. Samen met Jack van Dijk, Wendela de Ridder en Bas Verbruggen werd het een uitstekende dag vol dialoog, ook over diepliggende zaken. Dank alle politici!

 

IMW Tilburg e.o.: de rol van de innovatiemanager uitgewerkt

Esther van der Valk is een persoonlijke transitiecoach voor de rechterhand van de IMW-directie. IMW is de zorginstitutie in Midden-Brabant die een kernrol heeft  rond de zorgtransitie in Tilburg en omstreken. Onze tools uit de opleiding komen hier in gepersonificeerde vorm terug. Ze helpen om focus te brengen in activiteiten, thema’s van de transitie te structureren, teamresultaten te verbeteren en persoonlijke ontwikkelpaden helder te krijgen. Kortom: beweging maken, volgen en versterken. Daarbij krijgt afscheid nemen van het oude ook volwaardige aandacht.

 

Agrifood Capital: bestuurders in tijden van transitie

In december 2014 gaven we een presentatie aan en gingen we in dialoog met bestuurders van AgriFood Capital, negentien gemeenten rondom Uden. Het ging over landbouw, besluitvorming en over de rol van bestuurders. Initiatiefnemer Jeroen Willems meldde de volgende dag dat hij graag onze transitieleergang naar Brabant wil halen. Voor maart 2015 staan twee vervolgpresentaties op de rol. We schreven een blog voor de site BrabantseAgrofood2020.

 

FMO-Bank: transities & finance

We gaven een spreekbeurt over transities voor FMO Bank in Den Haag. Met dank aan Damaris Mattijssen die ons hiervoor benaderde.

 

Key-groep Breda: transities in de zorg

We spraken voor alle relaties van de Key-groep over transities, zorg en de rol van jij en ik.

 

Grote onderneming Rotterdams havengebied

We werkten samen met de Peterson Groep: een gerenommeerde kwaliteitsonderneming in het Rotterdams havengebied, met vestigingen in 64 landen.

 

Ook samenwerken? Benader ons hier.

TF transparant M

comfortably out of control