Over onze opdrachtgevers

Transitiefocus werkt voor uiteenlopende partijen. Voor gemeenten als Rotterdam, Boxtel, Reusel-De Mierden, Deurne en Leudal. Voor provincies als Noord-Brabant en Drenthe. Voor ministeries als EZ, IenM en BZK. Voor zelfstandigen. Voor het Comité van Graanhandelaren. De Key-groep. FMO-Bank. IMW Tilburg. ZET. Agrifood Capital. De Raad Gezondheid Noord-Brabant. De Brabantse MilieuFederatie en Universiteit Tilburg. Voor de Transition Academy / Erasmus Universiteit Rotterdam. Én voor individuele bestuurders van ondernemingen. En steeds weer ging het over het individu in tijden van transitie.

Provincie Noord-Brabant

Voor Noord-Brabant draaiden we intensief mee in het team achter de mestdialoog. We hielden lezingen voor kleine en grote groepen politici, leidden politiek-gevoelige bijeenkomsten met bestuurders en maatschappelijke partners, coachten individuele ambtenaren en haalden vier groepen ambtenaren door tweedaagse sessies Transities & jouw positie.

Reusel – De Mierden

Voor gemeente Reusel – De Mierden ontwierpen én leidden we met de provincie circa tien lokale sessies om een patstelling in de politiek te doorbreken.

Boxtel: transities & governance

Voor het Brabantse middelgrote Boxtel ontwierpen we transitiesessies voor het complete College B&W, voor twintig ambtenaren en voor groepen bewoners. Motiverend en zéér goede reacties. We oefenden publieke toespraken. We werkten aan visualisaties als onderliggers voor dialoog met Boxtelaren en alliantiepartners. En aan hun duurzaamheidsbeleid.

Raad Gezondheid N-Brabant: transities & gezondheid

We waren de transitiespreker op een feestelijke bijeenkomst van de Provinciale Raad Gezondheid Noord-Brabant ter gelegenheid het terugtreden van directeur Mariet Paes. Mariet Paes werd verkozen tot de meest invloedrijke persoon van de publieke gezondheidszorg van ons land. Transitiefocus’ Harry te Riele stond geprogrammeerd naast onder meer Raadvoorzitter Frank Petter en Commissaris van de Koning in Brabant, Wim van de Donk. Harry benoemde een behoefte in ons tijdsgewricht aan een weerbare mens die zich staande weet te houden in tijden van deep change: ‘weerbare mens in een veranderende wereld’.
Warandelezing: transities, landbouw & voeding
HtR op Warandelezing 2014

Transitiefocus’ Harry te Riele voor de jaarlijkse Warandelezing, Universiteit Tilburg.

Harry te Riele stond als co-referent van Jan Rotmans op de Warande-lezing universiteit Tilburg. Dit jaarlijkse evenement is opgezet door UTilburg, BMF en Brabants Dagblad. Het debat over duurzaamheidvraagstukken in Noord-Brabant staat centraal. Sprekers worden uitgedaagd hun visie te verbinden met actualiteit en beslissingen die nu moeten worden genomen. Eerder stonden op het podium Wubbo Ockels, Peter van Wijmen, Liesbeth van Tongeren, Bert Heemskerk, Jacqueline Cramer, Andre Faaij, Herman Wijffels, Jan Pronk, Pieter van Geel, Rob van Dorlandt, Hans Achterhuis, Lucas Reijnders, Wim Hafkamp en Riek Bakker. En nu dus Jan Rotmans met Harry te Riele als co-referent.

Installatiebedrijf Brabant: de rol van een MT-lid

In één dag handvatten om de transitie in jezelf en in het bedrijf een slag te kunnen geven. Zo coachte Transitiefocus een dag lang een directielid van een installatiebedrijf uit Brabant in het opereren in transities. Daarbij kwam niet alleen inhoudelijke kennis, maar ook inzicht in persoonlijke drijfveren en voorkeurspositie in transitieprocessen, een omgevingsscan en het actuele krachtenveld in beeld. De dag leverde een volle rugzak met inzichten en handvatten op. En ook een bewijs dat je in één dag een grote stap kunt zetten door de ‘kantelaars’ onder ons. Wordt vervolgd. Ook interesse voor zo’n turbo-transitie-coaching? Meld je hier.

Comité van Graanhandelaren: transities, landbouw & handel

In 2014 hield de Koninklijke Nederlandse Vereniging Het Comité van Graanhandelaren zijn jaarvergadering in de Beurs in Rotterdam. Transitiefocus was de derde en laatste spreker. De rol van graanhandel en van internationale bedrijven kwam aan bod in Harry’s verhaal over diepliggende issues in de voedingssector. Het Comité heeft de eerbiedwaardige leeftijd van 142 jaar. Het ‘vermogen tot aanpassing aan de eisen van de tijd’ (woorden jubileumboek Het Comité) zal de Vereniging opnieuw van pas komen. Hier de pdf van onze lezing.

Deurne: transities & lokale politiek

Transitiefocus stond voor alle raadsleden van de Gemeente Deurne. We gaven een lezing en waren een dag lang sparringpartner voor alle politici van deze Oost-Brabantse gemeente, waar vragen rond ruimtelijke ordening, besluitvorming en landbouw levensgroot spelen. Samen met Jack van Dijk, Wendela de Ridder en Bas Verbruggen werd het een uitstekende dag vol dialoog, ook over diepliggende zaken.

IMW Tilburg e.o.: de rol van de innovatiemanager uitgewerkt

Esther van der Valk was de persoonlijke transitiecoach voor de rechterhand van de IMW-directie. IMW is de zorginstitutie in Midden-Brabant die een kernrol heeft rond de zorgtransitie in Tilburg en omstreken. Onze tools kwamen hier in gepersonificeerde vorm terug. Ze helpen om focus te brengen in activiteiten, thema’s van de transitie te structureren, teamresultaten te verbeteren en persoonlijke ontwikkelpaden helder te krijgen. Beweging maken, opvolgen en versterken. Daarbij krijgt afscheid nemen van het oude volwaardige aandacht.

Agrifood Capital: bestuurders in tijden van transitie

In december 2014 gaven we een presentatie aan en gingen we in dialoog met bestuurders van AgriFood Capital, negentien gemeenten rondom Uden. Het ging over landbouw, besluitvorming en over de rol van bestuurders. Initiatiefnemer Jeroen Willems meldde de volgende dag dat hij graag onze transitieleergang naar Brabant wil halen. Voor maart 2015 staan twee vervolgpresentaties op de rol. We schreven een blog voor de site BrabantseAgrofood2020.

FMO-Bank: transities & finance

We gaven een spreekbeurt over transities & finance voor FMO Bank in Den Haag. Met dank aan Damaris Mattijssen die ons hiervoor benaderde.

Key-groep Breda: transities in de zorg

We spraken voor alle relaties van de Key-groep over transities, zorg en de rol van jij en ik.

Grote onderneming Rotterdams havengebied

We werkten samen met de Peterson Groep: een gerenommeerde kwaliteitsonderneming in het Rotterdams havengebied, met vestigingen in 64 landen.
Ook samenwerken? Benader ons.

‘Bedrijven hebben verhalenvertellers nodig’

de-verhalenverteller---

Verhalenverteller in bedrijf

Uitspraak van Cor Hospes in MT-online over content marketing: ‘Waar bedrijven mee moeten beginnen? Bij het begin, namelijk met de vraag wie je bent. Wat is je verhaal? Veel bedrijven weten niet wie ze zijn of waar ze voor staan’. Cor, helemaal met je eens, maar dat is niet alleen nodig voor content marketing. Ook bij ingrijpende veranderingen, transities, zijn verhalen belangrijk. Ze geven het kader. Ze schetsen een visie op de historie van het bedrijf of op de branche en de rol in de samenleving. Daarmee snappen mensen beter dat er gebeurt wat er nu gebeurt.

Verhalen brengen overzicht, geven ruimte voor emotie, verminderen weerstand, leggen (grotere) verbanden en bovenal: brengen hoop.
Wanneer wij met organisaties en bedrijven aan transities werken, dan maken verhalen daar altijd onderdeel van uit. Waar komt deze organisatie vandaan? Wat waren bepalende gebeurtenissen in de historie met grote invloed op de mensen, de cultuur of de dienstverlening? Wat verloren we uit het oog of waar moesten we afscheid van nemen? En kwam er (nieuw) bij? Wat zijn de waarden en de doelen waarmee we startten destijds zijn en hoe is de aansluiting op de behoeftes van nu in de samenleving?

Of je nu iemand het verhaal laat vertellen, zelf als leidinggevende de bühne op gaat of in werkgroepen het verhaal laat ontstaan en opschrijven: elke werkvorm die hier aandacht aan schenkt, geeft mensen steun in die verwarrende overgang van oude naar nieuwe situatie. Daarnaast laten we persoonlijke verhalen ontstaan waarin duidelijk wordt waarom iemand doet wat hij doet, waar zijn (haar) persoonlijke drijfveren liggen en wie hij nodig heeft om de klus te klaren. De verhalen werken aanstekelijk, nodigen uit en geven vertrouwen.

Een van onze opdrachtgevers, haar organisatie zit in het epicentrum van een transitie, zette op intranet haar persoonlijk verhaal van de held die op reis gaat. Mede door dit verhaal melden mensen zich aan om mee te werken aan de transitie die zich voltrekt. Een prachtig voorbeeld.

Wij helpen je graag bij het maken en vertellen van die verhalen in jullie organisatie. Als je met ons wilt oefenen komen wij bijvoorbeeld met een kader. Hoef je niet alles zelf te doen.

Esther van der Valk