Belemmeren in materie besloten patronen een transitie?