maurik dippel en harry te riele in gesprek

Transitiereflecties – short video’s met Q&A’s van Maurik Dippel voor Harry

Welkom bij Transitiefocus Rotterdam. Hieronder zie je korte video’s met tweegesprekken over transitie-issues tussen Harry te Riele en Maurik Dippel (Tec-startup Circlelytics).

1. Over polarisatie en niet-representatieve besluiten (pilotfilmpje en dat zie je, maar de inhoud is interessant genoeg om te kijken, 23 sept 2020, 3:41 min):


2. Over het Opel-effect, ofwel tijdelijke hiccups in een transitie (26 jan 2021, 5:41min):


3. Over maatwerk, ik-ik-ik, het oprekken van elkaars toekomstbeelden en het verschil in opwarming tussen betrokkenen en hun systeemomgeving (4 feb 2021, 6:23 min):


4. Over de HRM van transities binnen en buiten organisaties (29 jan 2021, 11:23 min)


5. Over de mentale ruimte creëren voor verandering met elkaar en instrumentjes daarvoor (5 mrt 2021, 6:32 min):


6. Over wat er gebeurt als je alles ter discussie stelt, als er belangen in gevaar komen, als er psychologische angsten ontstaan en hoe je daar mee om kunt gaan met elkaar (11 mrt 2021, 7:17 min)