stuurschap en staatsman

‘Keuzes worden onontkoombaar’