Wie is Transitiefocus?

Transitiefocus is Harry te Riele en Esther van der Valk. Harry is erkend expert transities. Esther is een ervaren transitiecoach en ontwerpt transitieprocessen & interventies. Samen kennen we de achtergrond van transities in de zorg, landbouw, ruimtelijke ordening, journalistiek, financiering, energie, bouw, asielopvang, watermanagement en besluitvorming. Samen zetten wij onze kennis in. Onze taal, ervaring en positie. Bij ons kun je naast begeleiding ook terecht voor webinars, longreads, lezingen, coaching, grootschalige dialogen en masterclasses. Of je nou zelfstandig werkt of bij een overheid, onderneming, issuegroep, kennisinstelling of adviesbureau.

Esther van der Valk – ik match mens én organisatie en geniet van potentie die tot leven komt

Bruggenbouwer, coach, inspirator en aandachtig tevoorschijn-luisteraar met persoonlijke transities als expertise. Esther van der Valk (1963) richt zich op individu én organisatie in diepgaande veranderingsprocessen. Zij kan als geen ander actuele vraagstukken van de organisatie & samenleving koppelen aan kwaliteiten van individuen. Daarmee stimuleert zij eigenwaarde, overzicht en handelingsperspectief .

Ik ontwerp interventies die een koppeling maken van mensen, organisatie, netwerken en de actuele vraagstukken. Mensen zien ruimte om het anders te doen en hun specifieke toegevoegde waarde effectiever in te zetten. Mijn doel is om daarmee veranderingen vloeiender te laten verlopen omdat samen-werken dan gemakkelijker is.
Meer over Esther

Harry te Riele – Vertel me je verhaal, ik heb interesse

Maatschappelijk entrepreneur, onderzoeker, columnist en visualisator met transities als expertise. Harry te Riele (1960) richt zich op interventies en visievorming rond maatschappelijke systeemveranderingen.

Ik ben één van de grondleggers van het transitiedenken in ons land en spar sindsdien met zowat alle soorten opdrachtgevers. Belicht graag het waarom van oud én nieuw. Zoek met je uit waarom dingen gaan zoals ze gaan. Zet jou het liefst bij ‘deep change’ in je kracht met inhoudelijke kennis, met zelfkennis, parallellen en analogieën. Zal met dit alles steeds het front van transitiedenken verder brengen.
Meer over Harry

Samenwerken? Klik hier.