Complexe besluitvorming met inzet van de samenleving 

Al sinds 2014 koppelen we – als eersten – reflexen van mensen aan complexe opgaven. De samenleving ontwikkelde zich sindsdien en wij ontwikkelden mee. In 2023 alleen al haalden we honderd beleidsambtenaren Milieu & Energie Provincie N-Brabant door onze masterclass hierover. Het draait nu om transities doen en om de dialoog op elke schaal daarbij.

Inmiddels zijn we specialist transitiecommunicatie met grote groepen in de samenleving. Niet een gangbare enquête maar een dialoog. Geen gekozen burgerraad maar een echt gesprek met zowat álle inwoners en gebruikers. Open vragen die door honderden of zelfs duizenden worden beantwoord. Mensen die reageren op elkaar. Polarisatie die als van nature gedempt wordt. We combineren daarbij een on- en offline spoor. Op grote en kleine thema’s.

Híerover geven we advies, sparren we met je of spiegelen we je team. Neem contact op. Of doe mee aan onze masterclass Transitie en dialoog.

In 2021 maakte gemeente Tilburg al dit filmpje erover n.a.v. onze Tilburgertafel voor de Warmtevisie

Masterclass Transitie & Dialoog

Transitiefocus introduceert, naar haar mini-masterclass,  een tweedaagse over de uitvoering van transities en de communicatie met betrokkenen. Je krijgt naast onze sterke tools voor transities & jouw positie het voeren  van de groot- en kleinschalige dialogen, het doen en de specialistische taken. En met oog voor eenieder die niet dol is op transities, maar tóch de bocht om moet. Kortom, een tweedaagse over de complete dialoog terwijl het werk vordert.

Tijd om het goed te doen. Tijd om je in te schrijven voor onze nieuwe masterclass Transitie & Dialoog. We geven hem in Rotterdam. Klik hier voor meer informatie.

‘Hopelijk is er een vervolg waar ik aan kan participeren want het is een goed initiatief dat moet leiden naar verandering.’

‘Ik vind het gesprek een goede stap van het bestuur naar de bewoners van Roosendaal’