Kleurenpalet door Bent te Riele. Verwijst naar diversiteit in opdrachtgevers Transitiefocus

kleine en grote opdrachtgevers

Transitiefocus werkt voor kleine en grote opdrachtgevers. We merken hoe inspirerend het wordt als we ze koppelen. Zo werkten we afgelopen tijd met gemeenten als Rotterdam, Den Bosch, West Betuwe, Boxtel, Reusel – De Mierden, Deurne en Leudal. Met provincies Noord-Brabant en Drenthe. Met Rijkswaterstaat en ministeries als EZK, IenM, BZK en LNV/Meneer De Leeuw. Met zelfstandigen, tijdelijke vernieuwingsnetwerken en regioverbanden als noord-oost Brabant, Agrifood Capital en ODBN. Met de Raad Gezondheid Noord-Brabant, Brabantse MilieuFederatie, Universiteit Tilburg en met bestuurders van ondernemingen.

Noord-Brabant: stuurschappen, free agents en het individu in tijden van transitie

Te Riele: Nederland wordt een ander land

Nederland wordt een ander land. Harry te Riele voor 300 politici, Dutch Design Week Eindhoven. Foto: Joep Rijk

Tot ons genoegen riep Binnenlands Bestuur onze belangrijkste opdrachtgever uit tot bestbestuurde decentrale overheidsorganisatie: provincie Noord-Brabant. Gedeputeerde Christophe van der Maat, heeft in onze ogen gelijk toen hij stelde dat Brabant het verschil maakt op het dossier landbouw. We zijn er trots op mee te werken aan een zo soepel mogelijk verlopende landbouwtransitie, zaten in het team achter de mestdialoog, houden lezingen voor politici, leiden gevoelige bijeenkomsten, coachen ambtenaren en hun wethouders en geven aan gemeenten en provincie samen onze masterclass. Met Brabant werken we ons concept HR van Transities steeds verder uit. Het gaat ons daar om weerbare individuen, wendbare organisaties en geoutilleerde teams in vorderende netwerken. Tijdens de Dutch Design Week spraken we driehonderd politici toe over stuurschappen, free agents en het individu in tijden van transitie.

Drenthe: kennis- en teamopbouw

Voor Drenthe leidden we een werkbijeenkomst over de energietransitie, aanpalende transities en de rol van individuele ambtenaren daarin.

Reusel – De Mierden: doorbreken patstelling

Voor Reusel – De Mierden ontwierpen we met de provincie zo’n tien lokale sessies om een patstelling in de politiek te doorbreken. Zoiets doe je niet alleen, maar in een team.

Boxtel: ambitieus beleid transities, milieu & governance

in tijden van transitie reize men licht

In tijden van transitie reize men licht, slide TF

Voor Boxtel ontwierpen we transitiesessies voor College, twintig ambtenaren en groepen bewoners. Motiverend, met zéér goede reacties. We werkten visualisaties uit voor dialoog. Juist Boxtel heeft een duurzaamheidsnaam hoog te houden.

RWS Utrecht: sparren met 30 young professionals, masterclass voor twee dozijn duurzaamheidscoördinatoren

Bij Rijkswaterstaat gingen we met dertig trainees in gesprek over transities en hun eigen rol daarin. ‘Omdat het voor ons zo’n belangrijk onderwerp wordt’. We ontwikkelden en gaven we een opleiding Professionalisering Duurzaamheidscoördinatoren. ‘Esther en Harry, een wonderbaarlijke combinatie.’

Noord-oost Brabant: het hart van de transitie landbouw

We werken met regioverband noord-oost Brabant / Agrifood Capital aan de landbouwtransitie. Met politici en ambtenaren ontstaan daarbij gedeelde beelden over hun rol, zelfs over college-wisselingen heen.

ODBN

Voor ODBN ontwierpen en leidden we een ideegeneratiesessie over de toekomst van Vergunningverlening en handhaving. En passant stuitten op een weefout in Nederland bij uitvoeringsdiensten in tijden van transitie. Ze staan vermoedelijk op te grote afstand van de veranderende missie- & strategie-functie in tijden van transitie.

Ministerie van LNV/Meneer De Leeuw

Twee maal gaven we bij de universiteiten Utrecht en Leiden een voordracht transitiedenken voor het vernieuwingsnetwerk Proefdiervrije Gezondheidsresearch. Drijvende kracht erachter is Meneer De Leeuw én een grote groep, vaak jonge Europese onderzoekers die techniek en ethiek willen combineren tot nieuwe testmodellen. Een hypergevoelig onderwerp, zo blijkt als je erin duikt.

Raad Gezondheid N-Brabant: transities & gezondheid

We waren de keynote ter gelegenheid het terugtreden van directeur Mariet Paes. Paes was verkozen tot de meest invloedrijke persoon van de publieke gezondheidszorg van ons land. Harry benoemde een behoefte in ons tijdsgewricht aan een weerbare mens die zich staande weet te houden in tijden van deep change: ‘weerbare mens in een veranderende wereld’.

Warandelezing: transities, landbouw & voeding

Harry stond als co-referent van Jan Rotmans op de Warande-lezing universiteit Tilburg. 

Individuele opdrachtgevers

We sparren met veel mensen op individuele basis, bijvoorbeeld eens per maand. Interesse? Of liever in twee dagdelen handvatten voor de koers van je organisatie? Je team? We zijn aanspreekbaar. Desgewenst maken we samen een omgevingsscan en krachtenanalyse. ‘Dit was zo bizar interessant vandaag. Het ging snel maar was zeer goed te volgen. Maanden stof tot nadenken nu.’ Voor individuele begeleiding of een turbosessie: mail!

BMF

Af en toe belt de Brabantse Milieufederatie. Of we vernieuwers willen inspireren. Of we een strategische sessie willen doen. Of een gevoelige bijeenkomst. “Ik weet niet hoe ik je kan bedanken voor je verhaal vanavond. Het legt de basis voor nieuwe verbindingen, nieuwe energie. Ook nadat je wegging ging het gesprek over de kernopgaven door.”

Deurne: transities & lokale politiek

Transitiefocus stond voor alle raadsleden in Deurne. We gaven een lezing en waren een dag lang sparringpartner voor alle politici van deze gemeente, waar vragen rond ruimtelijke ordening, besluitvorming en landbouw levensgroot spelen. Samen met Jack van Dijk, Wendela de Ridder en (wijlen) Bas Verbruggen werd het een dag vol dialoog, ook over diepliggende zaken.

Ook samenwerken? Mail ons.