Kleurenpalet door Bent te Riele. Verwijst naar diversiteit in opdrachtgevers Transitiefocus

kleine en grote opdrachtgevers

Transitiefocus werkt voor kleine en grote opdrachtgevers. We merken hoe inspirerend het wordt als we ze koppelen. Zo werkten we afgelopen tijd met gemeenten als Rotterdam, Den Bosch, West Betuwe, Boxtel, Reusel – De Mierden, Deurne en Leudal. Met provincies Noord-Brabant en Drenthe. Met Rijkswaterstaat en ministeries als EZK, IenM en BZK. Met zelfstandigen, tijdelijke vernieuwingsnetwerken en regioverbanden als noord-oost Brabant en Agrifood Capital. Met de Raad Gezondheid Noord-Brabant, Brabantse MilieuFederatie, Universiteit Tilburg en met bestuurders van ondernemingen.

Noord-Brabant: stuurschappen, free agents en het individu in tijden van transitie

Te Riele: Nederland wordt een ander land

Nederland wordt een ander land. Harry te Riele voor 300 politici, Dutch Design Week Eindhoven 2017. Foto: Joep Rijk

Tot ons genoegen riep Binnenlands Bestuur onze belangrijkste opdrachtgever uit tot bestbestuurde decentrale overheidsorganisatie: de provincie Noord-Brabant. Gedeputeerde destijds, Christophe van der Maat, heeft in onze ogen gelijk toen hij stelde dat Brabant het verschil maakt op het dossier intensieve landbouw. We zijn er trots op afgelopen jaren meegewerkt te hebben aan het zoeken naar een zo soepel mogelijk verlopende transitie. We zaten bijvoorbeeld in het kernteam achter de mestdialoog, hielden lezingen voor politici, leidden gevoelige bijeenkomsten, coachen nog immer ambtenaren en geven we gemeenten en provincie samen onze masterclass. Met de provincie ook werken we onze HR van transities uit. Weerbare individuen, wendbare organisaties en geoutilleerde teams als basis voor vorderende netwerken. Tijdens de Dutch Design Week spraken we driehonderd politici toe over stuurschappen, free agents en het individu in tijden van transitie.

Drenthe: kennis- en teamopbouw

Voor Drenthe leidden we een werkbijeenkomst over de energietransitie, aanpalende transities en de rol van individuele ambtenaren daarin.

Reusel – De Mierden: doorbreken patstelling

Voor Reusel – De Mierden ontwierpen we met de provincie zo’n tien lokale sessies om een patstelling in de politiek te doorbreken. Zoiets doe je niet alleen, maar in een team.

Boxtel: ambitieus beleid transities, milieu & governance

in tijden van transitie reize men licht

In tijden van transitie reize men licht, slide Transitiefocus

Voor Boxtel ontwierpen we transitiesessies voor College, twintig ambtenaren en groepen bewoners. Motiverend, met zéér goede reacties. We werkten visualisaties uit voor dialoog. Juist Boxtel heeft een duurzaamheidsnaam hoog te houden.

RWS Utrecht: sparren met 30 young professionals, masterclass voor twee dozijn duurzaamheidscoördinatoren

Bij Rijkswaterstaat gingen we met dertig trainees in gesprek over transities en de rol van henzelf daarin. ‘Omdat het voor ons zo’n belangrijk onderwerp wordt’. In 2018 ontwikkelden en gaven we een opleiding ‘professionalisering duurzaamheidscoördinatoren‘. ‘Esther en Harry, een wonderbaarlijke combinatie.’

Noord-oost Brabant: het hart van de transitie landbouw

We werken met regioverband noord-oost Brabant / Agrifood Capital aan de transitie landbouw: gedeelde beelden over college-wisselingen heen bij bestuurders en ambtenaren in de hele regio.

Raad Gezondheid N-Brabant: transities & gezondheid

We waren de keynote ter gelegenheid het terugtreden van directeur Mariet Paes. Paes was verkozen tot de meest invloedrijke persoon van de publieke gezondheidszorg van ons land. Harry benoemde een behoefte in ons tijdsgewricht aan een weerbare mens die zich staande weet te houden in tijden van deep change: ‘weerbare mens in een veranderende wereld’.

Warandelezing: transities, landbouw & voeding

Harry te Riele stond als co-referent van Jan Rotmans op de Warande-lezing universiteit Tilburg. 

Individuele opdrachtgevers

We sparren met mensen – ook met individuen. Samen een keer doen? In één of twee dagdelen handvatten voor de koers van je organisatie? Je team? Jezlef? We zijn aanspreekbaar. Desgewenst maken we samen een omgevingsscan en krachtenanalyse. ‘Dit was zo bizar interessant vandaag. Het ging snel maar was zeer goed te volgen. Maanden stof tot nadenken nu.’ Ook zo’n turbosessie? Mail!

BMF

Af en toe belt de Brabantse Milieufederatie. Of we vernieuwers willen inspireren. Of we een strategische sessie willen doen. Of een gevoelige bijeenkomst. “Ik weet niet hoe ik je kan bedanken voor je verhaal vanavond. Het legt de basis voor nieuwe verbindingen, nieuwe energie. Ook nadat je wegging ging het gesprek over de kernopgaven door.”

Deurne: transities & lokale politiek

Transitiefocus stond voor alle raadsleden in Deurne. We gaven een lezing en waren een dag lang sparringpartner voor alle politici van deze gemeente, waar vragen rond ruimtelijke ordening, besluitvorming en landbouw levensgroot spelen. Samen met Jack van Dijk, Wendela de Ridder en (wijlen) Bas Verbruggen werd het een dag vol dialoog, ook over diepliggende zaken.

Ook samenwerken? Mail ons.