Kleurenpalet door Bent te Riele. Verwijst naar diversiteit in opdrachtgevers Transitiefocus

kleine & grote opdrachtgevers

Transitiefocus werkt voor klein en groot. We merken hoe inspirerend het wordt als we ze koppelen. Zo werkten we afgelopen tijd met gemeenten als Rotterdam, Oss, Den Bosch, West Betuwe, Boxtel, Reusel – De Mierden, Deurne en Leudal. Met provincies Noord-Brabant en Drenthe. Met Rijkswaterstaat, ODBN, Agrivaknet en ministeries als EZK, IenM, BZK en LNV/Meneer De Leeuw. Met zelfstandig professionals, vernieuwingsnetwerken en regioverbanden als noord-oost Brabant en Agrifood Capital. Al wat langer terug met de Raad Gezondheid N-Brabant, Brabantse MilieuFederatie, Universiteit Tilburg en met bestuurders van ondernemingen.

Rabo & Agrivaknet: keynote

Voor de Rabo en beroepsvereniging van erfbetreders Agrivaknet (agrarisch adviseurs) gaven we een keynote over de transitie landbouw vanuit de Statenzaal in Den Bosch.

N-Brabant: stuurschappen, free agents en het individu in tijden van transitie

harry Brabant ontmoet 1 foto NBrabant 300x149 - Over onze opdrachtgevers

Nederland wordt een ander land. Harry te Riele voor 300 politici, Dutch Design Week Eindhoven. Foto: Joep Rijk

Tot ons genoegen riep Binnenlands Bestuur onze belangrijkste opdrachtgever uit tot bestbestuurde decentrale overheidsorganisatie: provincie Noord-Brabant. Destijds gedeputeerde Christophe van der Maat, had in onze ogen gelijk toen hij stelde dat Brabant het verschil maakt op het dossier landbouw. We zijn er trots op nog immer mee te werken aan een zo soepel mogelijk verlopende landbouwtransitie. Zaten in het team achter de mestdialoog. Houden lezingen voor politici. Leiden gevoelige bijeenkomsten. Coachen ambtenaren en hun wethouders en geven aan gemeenten en provincie samen onze masterclass. Met Brabant werken we ons concept HR van Transities uit. Het gaat ons om weerbare individuen, wendbare organisaties en geoutilleerde teams in vorderende netwerken. Tijdens de Dutch Design Week spraken we honderden politici toe over stuurschappen, free agents en het individu in tijden van transitie.

Oss: transitiedenken koppelen aan beleidsthema’s college B&W

Voor Oss koppelden we in een werkbijeenkomst met het college van B&W Osse beleidsthema’s aan onze transitie-ervaring.

Drenthe: kennis- en teamopbouw

Voor Drenthe leidden we een werkbijeenkomst over de energietransitie, aanpalende transities en de rol van individuele ambtenaren daarin.

Reusel – De Mierden: doorbreken patstelling

Voor Reusel – De Mierden ontwierpen we met de provincie zo’n tien lokale sessies om een patstelling in de politiek te doorbreken. Zoiets doe je niet alleen, maar in een team.

Boxtel: ambitieus beleid transities, milieu & governance

Dia1 - Over onze opdrachtgevers

In tijden van transitie reize men licht, in allianties, persoonlijk, met kennis, ethisch en energiek. Slide TF

Voor Boxtel ontwierpen we transitiesessies voor College, twintig ambtenaren en groepen bewoners. Motiverend, met zéér goede reacties. We werkten visualisaties uit voor dialoog. Juist Boxtel heeft een duurzaamheidsnaam hoog te houden.

RWS Utrecht: sparren met 30 young professionals, masterclass voor twee dozijn duurzaamheidscoördinatoren

Bij Rijkswaterstaat gingen dertig trainees met ons in gesprek over transities en hun eigen rol daarin. ‘Omdat het voor ons zo’n belangrijk onderwerp wordt’. We ontwikkelden en gaven bovendien de opleiding Professionalisering Duurzaamheidscoördinatoren.

Noord-oost Brabant: het hart van de transitie landbouw

We werken met regioverband Agrifood Capital aan de landbouwtransitie in noord-oost Brabant. Met politici en ambtenaren ontstaan gedeelde beelden over hun rol, zelfs over college-wisselingen heen.

ODBN

NBr opstelling e1505837631267 267x300 - Over onze opdrachtgevers

Voor de omgevingsdienst ODBN ontwierpen en begeleidden we een werksessie over de toekomst van Vergunningverlening & Handhaving. En passant stuitten op een weeffout bij uitvoeringsdiensten in tijden van transitie. Ze staan op te grote afstand van de veranderende missie- & strategie-functie om hun praktijkkennis goed in te brengen.

Ministerie van LNV/Meneer De Leeuw

Twee maal koppelden we bij de universiteiten Utrecht en Leiden transitiedenken aan het vernieuwingsnetwerk Proefdiervrije Gezondheidsresearch. Drijvende kracht erachter is Meneer De Leeuw én een grote groep, vaak jonge Europese onderzoekers die techniek en ethiek willen combineren tot nieuwe, proefdiervrije testmodellen. Een hypergevoelig onderwerp, zo blijkt als je erin duikt.

Raad Gezondheid N-Brabant: transities & gezondheid

We waren de keynote ter gelegenheid het terugtreden van directeur Mariet Paes. Paes was verkozen tot de meest invloedrijke persoon van de publieke gezondheidszorg van ons land. Harry benoemde een behoefte in ons tijdsgewricht aan een weerbare mens die zich staande weet te houden in tijden van deep change: ‘weerbare mens in een veranderende wereld’.

Warandelezing: transities, landbouw & voeding

Harry stond als co-referent van Jan Rotmans op de Warande-lezing universiteit Tilburg. 

Overleg AEM scores 2 225x300 - Over onze opdrachtgeversIndividuele opdrachtgevers

We sparren met veel zelfstandige professionals op individuele basis, bijvoorbeeld eens per maand. Begrijpen van de dynamiek in hun vakgebied. Het ontwikkelpad van henzelf. Een AEM-assessment om hun reflexen te begrijpen. ‘Dit was zo bizar interessant vandaag. Het ging snel maar was zeer goed te volgen. Maanden stof tot nadenken nu.’ Voor individuele begeleiding of turbosessie: mail!

BMF

Af en toe belt de Brabantse Milieufederatie. Of we vernieuwers willen inspireren. Of we een strategische sessie willen doen. Of een gevoelige bijeenkomst. “Ik weet niet hoe ik je kan bedanken voor je verhaal vanavond. Het legt de basis voor nieuwe verbindingen, nieuwe energie. Ook nadat je wegging ging het gesprek over de kernopgaven door.”

Deurne, Helmond, Diessen, Boekel, West-Betuwe: transities & lokale politiek

Transitiefocus stond voor raadsleden en politici in Deurne, Helmond, Diessen, Boekel en West-Betuwe. We gingen in gesprek een avond, een dag van deze gemeenten, waar vragen rond ruimtelijke inrichting, besluitvorming en landbouw levensgroot spelen. Samen met Jan Kerkhof, Jack van Dijk, Wendela de Ridder en (wijlen) Bas Verbruggen werden het bijeenkomsten vol dialoog, ook over diepliggende zaken.

Ook samenwerken? Mail ons.