Voor jezelf

Isabelle trekt in een zorgorganisatie de interne transitie. Ze spart met ons. De ene keer brengen we het krachtenveld in kaart (‘Aha-Erlebnis’). Dan weer duiden we hobbels in de organisatie en haarzelf en ontwerpen we interventies (‘fantastisch’). ‘Jij doet steeds een beroep op mijn trouw aan mezelf, aan mijn opdracht en organisatie. Dat geeft me focus’.

Gesprek Esther van der Valk en Peter van Vliet over journalistiekOok jij wilt begrijpen wat er speelt. De chaos doorzien. Misschien ben je tureluurs van de werkdruk. Wil je filteren wat bij je past. Voor je eigen functioneren. Voor je team. Je organisatie. Je sector. Je zoekt taal. Je zoekt vertrouwen van je omgeving. Misschien zoek je nieuwe dossierkennis.

Wij helpen je vooruit. Op maat. Praktisch. Transitiefocus gelooft in weerbare mensen, in mensen die weten wie zijzelf zijn en wat er speelt. Wij sparren met je. Lopen een tijd met je op. Krijgen het grote verhaal scherp. Achterhalen wat je

transitie opstelling; inzicht context

stimuleert en tegenhoudt. Wil je dat, dan krijg je een persoonlijk assessment. Samen vinden we zo jouw pad. Kies voor persoonlijke coaching, voor onze masterclass of voor beide. Het begint met een app, een belletje, een gesprek.

Harry te Riele  +31 655 180 946

Esther van der Valk  +31 646 088 290

Of mail. Wie nog meer met ons werkten zie je hier.

‘Dit is zo bizar interessant. Eerst Esther, daarna Harry, het was tweeëneenhalf uur smullen. Het ging snel maar was zéer te begrijpen. Stof tot nadenken voor komende maanden.” (Nick Zuiddam, onderwijsvernieuwer en interim-directeur scholen, Rotterdam)

‘Transitiefocus heeft er weer een enthousiaste klant bij. Ik heb beter zicht op de plek waar ik het meest natuurlijk bijdraag aan het groeiproces van mensen, teams en organisaties. Het waren twee fantastische sessies’. (Friso Coumou, Ministerie BZK)