Kleurenpalet door Bent te Riele. Verwijst naar diversiteit in opdrachtgevers Transitiefocus

Een breed palet aan opdrachtgevers

Transitiefocus werkt voor uiteenlopende partijen. Voor gemeenten Rotterdam, Den Bosch, West Betuwe, Boxtel, Reusel – De Mierden, Deurne en Leudal. Voor de provincies Noord-Brabant en Drenthe. Voor Rijkswaterstaat en ministeries EZK, IenM en BZK. Voor zelfstandigen. Voor tijdelijke vernieuwingsnetwerken. Voor het Comité van Graanhandelaren. IMW Tilburg. ZET. Regio Noordoost Brabant en Agrifood Capital. De Raad Gezondheid Noord-Brabant. De Brabantse MilieuFederatie en Universiteit Tilburg. Voor de EUR / Transition Academy Rotterdam. Én voor individuele bestuurders van ondernemingen.

Provincie Noord-Brabant

Te Riele: Nederland wordt een ander land

Harry te Riele tijdens zijn voordracht voor 300 politici op de Dutch Design Week / Brabant Ontmoet, okt 2017. Foto Joep Rijk

Tot ons genoegen riep Binnenlands Bestuur onze belangrijkste opdrachtgever uit tot best bestuurde overheidsorganisatie: de provincie Noord-Brabant. Gedeputeerde Christophe van der Maat had gelijk toen hij stelde dat de provincie momenteel het verschil maakt op dossiers als de intensieve landbouw. We zijn er trots op afgelopen jaren meegewerkt te hebben aan het zoeken naar nieuwe wegen. We draaiden intensief mee in het team achter de mestdialoog. We hielden lezingen voor kleine en grote groepen politici, leidden politiek-gevoelige bijeenkomsten met bestuurders en maatschappelijke partners, coachen nu nog individuele ambtenaren en geven aan groepen ambtenaren onze tweedaagse opleiding Transities & Jouw positie. Met Brabant ontwikkelen we ons denken over de HR van transities. We werken mee aan wendbare organisatiestructuren en wat dat betekent qua aansturing. Tijdens de Dutch Design Week spraken we driehonderd politici toe over het individu in tijden van transitie.

Provincie Drenthe: kennis- en teamopbouw

Voor Drenthe leidden we een werkbijeenkomst over de energietransitie, aanpalende transities en de rol van individuen in tijden van transitie.

Gemeente Reusel – De Mierden: doorbreken patstelling

Voor Reusel – De Mierden ontwierpen én leidden we met de provincie zo’n tien lokale sessies om een patstelling in de politiek te doorbreken. Zoiets doe je niet alleen, maar in een team.

Gemeente Boxtel: ambitieus beleid transities, milieu & governanceesther tweedaagse agrofood e1505837398952 764x1024 - Over onze opdrachtgevers

Voor Boxtel ontwierpen we transitiesessies voor het College B&W, voor twintig ambtenaren en voor groepen bewoners. Motiverend, met zéér goede reacties. We werkten aan visualisaties als onderlegger voor dialoog met Boxtelaren en alliantiepartners. Én aan hun ambitieuze duurzaamheidsbeleid. Want juist Boxtel heeft daarin een naam hoog te houden.

RWS: met dertig young professionals in gesprek over transities en de rol van jezelf daarin

Bij Rijkswaterstaat leidden we voor dertig trainees een werkbijeenkomst over transitiedenken en de rol van henzelf daarin. ‘Omdat het voor ons zo’n belangrijk onderwerp wordt’.

RWS: zesdaagse opleiding Duurzaamheidscoördinatoren

Voor Rijkswaterstaat ontwikkelden we een zesdaagse opleiding Professionalisering Duurzaamheidscoördinatoren. We geven hem in 2018/2019 aan een zeer brede groep uit alle hoeken van deze 9000 man sterke organisatie.

Regio noord-oost Brabant: besturen in tijden van transitie

We werken met regio noord-oost Brabant / Agrifood Capital aan de transitie landbouw. Aan gedeelde beelden, aan verbinding over college-wisselingen heen, aan samenwerking tussen bestuurders en hun ambtenaren en aan de HR van de transitie landbouw over de hele regio. Een supersamenwerking wat ons betreft.

Raad Gezondheid N-Brabant: transities & gezondheid

We waren de transitiespreker ter gelegenheid het terugtreden van directeur Mariet Paes. Paes was verkozen tot de meest invloedrijke persoon van de publieke gezondheidszorg van ons land. Harry benoemde een behoefte in ons tijdsgewricht aan een weerbare mens die zich staande weet te houden in tijden van deep change: ‘weerbare mens in een veranderende wereld’.

Warandelezing: transities, landbouw & voeding

HtR op Warandelezing 2014

Transitiefocus’ Harry te Riele voor de jaarlijkse Warandelezing, Universiteit Tilburg.

Harry te Riele stond als co-referent van Jan Rotmans op de Warande-lezing universiteit Tilburg. 

Individuele opdrachtgevers

In één dag of zelfs in tweeëneenhalf uur handvatten krijgen om jezelf en je onderneming door te ontwikkelen in een tijd van transitie. Het kan bij ons. Transitiefocus geeft trajecten op maat voor MT-leden en ambitieuze medewerkers. Daarin komen transitiekennis én jouw toegevoegde waarde in transitieprocessen aan bod en, als je wilt, een omgevingsscan en het krachtenveld waarin je opereert. ‘Dit was zo bizar interessant vandaag. Het ging snel maar was zeer goed te volgen. Maanden stof tot nadenken nu.’ Ook interesse in jouw turbo-transitie-sessie? mail ons.

BMF

Eens in de zoveel tijd belt de Brabantse Milieufederatie. Om vernieuwers te inspireren. Voor een strategische sessie. Voor een politiek-gevoelige bijeenkomst. “Ik weet niet hoe ik je kan bedanken voor je verhaal vanavond. Het legt de basis voor nieuwe verbindingen, nieuwe energie. Ook nadat je wegging ging het gesprek over de kernopgaven door.”

Comité van Graanhandelaren: transities, landbouw & handel

Voor haar jaarvergadering was Transitiefocus één van de sprekers. De rol van graanhandel en van internationale bedrijven kwam aan bod in ons verhaal over diepliggende issues in de voedingssector. Het Comité heeft de eerbiedwaardige leeftijd van 142 jaar. Het ‘vermogen tot aanpassing aan de eisen van de tijd’ (woorden jubileumboek Het Comité) zal de Vereniging opnieuw van pas komen.

Gemeente Deurne: transities & lokale politiek

Transitiefocus stond voor alle raadsleden van de Gemeente Deurne. We gaven een lezing en waren een dag lang sparringpartner voor alle politici van deze gemeente, waar vragen rond ruimtelijke ordening, besluitvorming en landbouw levensgroot spelen. Samen met Jack van Dijk, Wendela de Ridder en Bas Verbruggen werd het een dag vol dialoog, ook over diepliggende zaken.

IMW Tilburg e.o.: rol van de innovatiemanager uitgewerkt

Esther was de persoonlijke transitiecoach voor de projectleider transitie. IMW is de zorginstitutie in Midden-Brabant die een kernrol heeft rond de zorgtransitie in Tilburg en omstreken. Onze tools hielpen om focus te brengen in activiteiten, thema’s van de transitie te structureren, teamresultaten te verbeteren en persoonlijke ontwikkelpaden helder te krijgen. Het ging over beweging maken, opvolgen en versterken. Daarbij krijgt afscheid van het oude bij ons altijd volwaardige aandacht.

Key-groep Breda: transities in de zorg

We spraken voor alle relaties van de Key-groep over transities, zorg en de rol van mensen als jij en ik.

Grote onderneming Rotterdams havengebied

We werkten samen met de Peterson Groep: een gerenommeerde kwaliteitsonderneming in het Rotterdams havengebied, met vestigingen in 64 landen.

Ook samenwerken? Benader ons.