Transitiefocus en je persoonlijke gegevens

Transitiefocus (TF) coacht mensen, geeft masterclasses, verwerkt assessments en communiceert over ontwikkelingen, activiteiten en bijeenkomsten. Hierbij verwerken we gegevens die privacy-gevoelig kunnen zijn. We zijn ons hiervan bewust en van de plichten die daarbij horen. Ethisch en juridisch. TF werkt dus in lijn met de GDPR (EU) en AVG (NL). Heeft je vragen hierover, mail ons hier.

Transitiefocus: één label, twee rechtspersonen

Transitiefocus is een label dat gebruikt wordt door twee eenmanszaken. Verantwoordelijkheid voor privacy-gevoelige data ligt dus bij twee ondernemingen: Van der Valk Consult (voor Esther van der Valk) en Storrm C.S. Consultants (voor Harry te Riele), beide in Rotterdam. TF en daarmee de twee eenmanszaken checken zowel opdrachtgevers als toeleveranciers op compliance en sluiten waar nodig een verwerkersovereenkomst. Transitiefocus wijst afnemers en opdrachtgevers op de plicht GDPR-compliant om te gaan met de data.

Intakes en assessments

TF coacht mensen en groepen mensen. We voeren daarbij intake-gesprekken, gebruiken assessmentresultaten en presenteren voor deelnemers en groepen. Doel hiervan is:

  • individuen meer inzicht te geven in hun functioneren in tijden van diepgaande verandering;
  • groepen meer inzicht te geven te geven in hun potentie in tijden van diepgaande verandering;
  • kennis op te bouwen rond de relaties mens, karakter en kwaliteit van maatschappelijke transities, waarmee we de kans denken te vergroten op soepel doorlopen transities.

De persoonlijke gegevens betreffen naam, mailadres, werkorganisatie, schets van persoonlijke en groepsstijl in tijden van transitie, aangevuld met niet-systematische gegevens die worden overhandigd door de persoon zelf. De gegevens worden centraal en decentraal opgeslagen in computerfiles en op papier. Tenzij anders wordt overeengekomen houdt Transitiefocus de tot natuurlijke personen herleidbare gegevens vast voor een periode van maximaal zeven jaar. Indien personen daarom verzoeken (dit kan per elektronisch bericht) worden hun eigen gegevens gewist of zodanig gewijzigd dat ze niet langer herleidbaar zijn tot hun natuurlijke persoon.

Nieuws- en wervingsbrieven

TF verstuurt elektronisch nieuws- en wervingsbrieven. Doel is alumni, potentiële deelnemers en geïnteresseerden op de hoogte te brengen van activiteiten, nieuwe inzichten en kennis te laten maken met mensen die een analoge ontwikkeling doormaken. In elke uiting kunnen geadresseerden aangeven uit de database verwijderd te worden. TF voldoet hieraan binnen redelijke termijn.

En verder

Ook niet-gestructureerde, niet-automatisch verwerkte data worden door TF zorgvuldig en met respect voor de privacy van degenen die het betreft behandeld.

Bij incidenten brengt TF de personen die het betreft op de hoogte van de aard van het incident, het mogelijke risico, de eigen maatregelen om herhaling te voorkomen en suggesties voor handelen voor de betreffende persoon.