Een webinar over mensen & transities? Bijvoorbeeld om collega’s aan het denken te zetten? Omdat ze langs elkaar heen werken? Omdat je iets samen wil doen in plaats van elkaar voor rotte vis uit te maken? Omdat je iedereen nodig hebt, maar de taal mist. Of omdat …?

Kan bij ons. Doen we graag zelfs.

webinar who dunnit foto TF 300x225 - Een eigen webinar transities?In juni 2020 gaven we op verzoek van Human Insight het internationale webinar ‘Creating networks for societal change’. Wat een plezier! Een uur lang online in gesprek met dertig deelnemers over transities, mensen en hun netwerken.

In september 2020 gaven we op verzoek van Rabo en Agrivaknet een keynote transities in de Statenzaal van Provincie N-Brabant voor 130 online erfbetreders van boerenbedrijven. Drie camera’, regie op beeld en geluid, Simone van Trier als talkshow host.

harry streamed seminar agrivaknet rabo sept 2020 300x200 - Een eigen webinar transities?Dank Human Insight Den Haag, met wie we de AEM-Cube assessment intussen blijven doorontwikkelen.

Dank Rabo en Agrivaknet met wie we denken over een herhaling in andere provincies.

Wil jij ook? Bel. Tot dan.

Harry & Esther.