Stuurschap

Een stuurschap is een tijdelijk ingesteld netwerk van individuen dat door zijn visie en adviezen vergaande invloed heeft op besluitvorming. Het is een structuur die continuïteit aankan – voor transities zijn termijnen van dertig á veertig jaar eerder regel dan uitzondering. Hij wordt ingezet om voorbij dilemma’s rond complexe kwesties te komen. Het opereert op enige afstand van bestuurders en dempt daarmee de soms te korte-termijnbelangen van aandeelhouders en verkozenen. Het kan rekenschap afleggen aan een onafhankelijke institutie zoals een regionale rekenkamer. Een stuurschap moet de kans verkleinen dat gemeenschappen toekomstbeelden en een besluit breed en in balans voorbereiden en vervolgens bestuurders die in de allerlaatste fase te zeer verschralen. Het begrip werd gemunt in 2009 door Noud en Harry te Riele in een studie over besluitvorming in de ruimtelijke ordening