maurik dippel en harry te riele in gesprek

Influencers, polarisatie & governance

Vandaag vroeg Maurik Dippel of ik als transitiespecialist kort wilde reflecteren op de influencers en het Corona-debat. Hij nam het op en zette het op youtube. Dank Maurik,

Harry