Tag Archief van: verhalenvertellers

‘Bedrijven hebben verhalenvertellers nodig’

verhalenverteller aan het werk

Uitspraak van Cor Hospes in MT-online over content marketing: ‘Waar bedrijven mee moeten beginnen? Bij het begin, namelijk met de vraag wie je bent. Wat is je verhaal? Veel bedrijven weten niet wie ze zijn of waar ze voor staan’. Cor, helemaal met je eens, maar dat is niet alleen nodig voor content marketing. Ook bij ingrijpende veranderingen, transities, zijn verhalen belangrijk. Ze geven het kader. Ze schetsen een visie op de historie van het bedrijf of op de branche en de rol in de samenleving. Daarmee snappen mensen beter dat er gebeurt wat er nu gebeurt.

Verhalen brengen overzicht, geven ruimte voor emotie, verminderen weerstand, leggen (grotere) verbanden en bovenal: brengen hoop.
Wanneer wij met organisaties en bedrijven aan transities werken, dan maken verhalen daar altijd onderdeel van uit. Waar komt deze organisatie vandaan? Wat waren bepalende gebeurtenissen in de historie met grote invloed op de mensen, de cultuur of de dienstverlening? Wat verloren we uit het oog of waar moesten we afscheid van nemen? En kwam er (nieuw) bij? Wat zijn de waarden en de doelen waarmee we startten destijds zijn en hoe is de aansluiting op de behoeftes van nu in de samenleving?

Of je nu iemand het verhaal laat vertellen, zelf als leidinggevende de bühne op gaat of in werkgroepen het verhaal laat ontstaan en opschrijven: elke werkvorm die hier aandacht aan schenkt, geeft mensen steun in die verwarrende overgang van oude naar nieuwe situatie. Daarnaast laten we persoonlijke verhalen ontstaan waarin duidelijk wordt waarom iemand doet wat hij doet, waar zijn (haar) persoonlijke drijfveren liggen en wie hij nodig heeft om de klus te klaren. De verhalen werken aanstekelijk, nodigen uit en geven vertrouwen.

Een van onze opdrachtgevers, haar organisatie zit in het epicentrum van een transitie, zette op intranet haar persoonlijk verhaal van de held die op reis gaat. Mede door dit verhaal melden mensen zich aan om mee te werken aan de transitie die zich voltrekt. Een prachtig voorbeeld.

Wij helpen je graag bij het maken en vertellen van die verhalen in jullie organisatie. Als je met ons wilt oefenen komen wij bijvoorbeeld met een kader. Hoef je niet alles zelf te doen.

Esther van der Valk

Tag Archief van: verhalenvertellers

Kleurenpalet door Bent te Riele. Verwijst naar diversiteit in opdrachtgevers Transitiefocus

Onze opdrachtgevers

 

Kleine & grote opdrachtgevers

Transitiefocus werkt voor klein en groot. We merken hoe inspirerend het is als we ze koppelen. Gemeenten als Tilburg, Rotterdam, Oss, Den Bosch, Roosendaal, West Betuwe, Boxtel, Reusel – De Mierden, Deurne, Venray en Leudal. Provincies als Noord-Brabant, Utrecht, Zeeland en Drenthe. Rijkswaterstaat, Woningcorporatie Woonin, ODBN, Universiteit Tilburg, Uitgevers van vaktijdschriften en ministeries als EZK, IenM, BZK en LNV/Meneer De Leeuw. Zelfstandig professionals, vernieuwingsnetwerken, actieve burgergroepen en regioverbanden als FME, Noord-oost Brabant en Agrifood Capital. Al wat langer terug de Raad Gezondheid N-Brabant, Brabantse MilieuFederatie en soms bestuurders van ondernemingen. Internationaal werken we voor the European School Heads Association (ESHA).

Keynote Harry voor 600 schoolhoofden uit 20 landen, ESHA, Dubrovnik Croatie. Beeld: ESHA

Keynotes voor ESHA, FME, Rabo, vaknetwerken en master-opleidingen

Voor ESHA, Rabo, beroepsvereniging erfbetreders Agrivaknet, Vakuitgeverij Agrimedia en het Brabantse Foodup!-netwerk gaven we keynotes over transities, landbouw, onderwijs, ondernemingen en gewone mensen. Bijvoorbeeld vanuit de Statenzaal in Den Bosch, vanuit boerenbedrijven in Brabant en Limburg en een volle Statenzaal met erfbetreders, beleidsmakers en politici in Utrecht. Voor de FME/experts stikstof&stallen leidden we een teamsessie: wij de keynote en discussie. Het team zelf de uitwerking. Plek: ZLTO Den Bosch. Voor het Europese ESHA deden we de keynote en een workshop in Dubrovnik over onderwijs, transities en het individu. Twintig landen. Zeshonderd deelnemers.

Intelligente participatie voor Gemeenten Tilburg en Roosendaal

Na vragen in de Raad gaf Tilburg ons de ruimte om een participatietraject te ontwerpen waarin een variant burgerberaad (TilburgerTafel) in wisselwerking gaat met online dialogen. Anderhalf duizend deelnemers. Resultaat: een burgeradvies in 56 slides over de Transitievisie Warmte. Wij ontwierpen het participatieconcept, begeleidden de TilburgerTafel, leidden de online dialogen en waren ghostwriter van het advies voor de Raad. Volgens ons een mijlpaal voor de innoverende democratie. Gemeente Tilburg maakte er een film over (Youtube, 7 min). Twee vaktijdschriften, Ruimte+Wonen en Energie+, publiceerden ons artikel erover.

Wervingscampagne online dialoog TilburgerTafel voor besluitvorming Warmtevisie, gemeente Tilburg

Voor Roosendaal ontwierpen en leidden we een grootschalige dialoog met inwoners en ondernemers over de toekomst van de stad, omliggende dorpen, buurtschappen en het buitengebied. Na Tilburg ook hier inzet van intelligence of the crowd. We leidden de kleinschalige reflectietafel met aandacht voor een verbindend narratief en de mens daarbinnen. Een aanpak met testdialogen intern en extern en vervolgens duizenden deelnemers, tienduizenden online antwoorden en reacties daarop op vaak open vragen. Bronmateriaal voor alle betrokkenen – ontwerpers, planologen, architecten, economen, ambtenaren en besluitvormers. Doel? Een betere leefkwaliteit in Roosendaal.

Masterclasses en nog veel meer voor Noord-Brabant

Al jarenlang een belangrijke opdrachtgever voor Transitiefocus: provincie Noord-Brabant op de transitiedossiers landbouw en energie. Tot ons genoegen riep Binnenlands Bestuur haar op het hoogtepunt uit tot best bestuurde decentrale overheidsorganisatie. We haalden zo’n honderd beleidsambtenaren door onze masterclass Transities. Zaten in het team achter de mestdialoog. Hielden lezingen voor gemeenschappen, beroepsgroepen en gemeenten. Leidden gevoelige bijeenkomsten. Coachten gemeente-ambtenaren met hun wethouder. Met Noord-Brabant werkten we ons concept HR van Transities uit: weerbare individuen, wendbare organisaties en goed geoutilleerde teams in vorderende netwerken. Tijdens de Dutch Design Week waren we keynote voor honderden politici over het individu in tijden van transitie.

Reflectie voor Woningcorporatie Woonin

Voor woningcorporatie Woonin gaven we presentaties Transitie & Jouw Positie en fungeerden we als reflector tijdens twee jaarlijkse Visietafels.

Gemeenten Woerden, Venray, Oss, Reusel – De Mierden, Boxtel: transitiedenken, energie, ruimtelijke inrichting, stadsbranding, landbouw en beleidsvernieuwing

Voor Venray een mini-masterclass voor Team Ruimte en een avondsessie voor inwoners, ondernemers en politici. Voor Oss koppelden we met het college Osse beleidsthema’s aan onze transitie-ervaring en praktische tools. Voor Woerden haalden we een vers energie- en warmteteam door onze molen. Voor Reusel – De Mierden ontwierpen we met de provincie sessies om een patstelling in de (landbouw)politiek te doorbreken. Voor Boxtel ontwierpen we transitiesessies voor college, ambtenaren, ondernemers en groepen bewoners. Motiverend en met zéér goede reacties. We werkten de visualisaties uit.

Kennis- en teamopbouw voor provincie Drenthe

Te Riele: Nederland wordt een ander land

Nederland wordt een ander land. Harry te Riele voor 300 politici, Dutch Design Week Eindhoven. Foto: Joep Rijk

Voor Drenthe leidden we een werkbijeenkomst over de energietransitie, aanpalende transities en de rol van individuele ambtenaren daarin.

Sparren met young professionals en masterclasses voor duurzaamheidscoördinatoren RWS

Bij Rijkswaterstaat gingen dertig trainees met ons in gesprek over transities en hun eigen rol daarin. ‘Omdat het voor ons zo’n belangrijk onderwerp wordt’. We ontwikkelden daarnaast de zesdaagse interne opleiding Professionalisering Duurzaamheidscoördinatoren.

Regio Noord-oost Brabant: hart van transitie landbouw

We werkten met regioverband Agrifood Capital aan de landbouwtransitie in Noord-oost Brabant. Brachten politici en ambtenaren samen op hun rol in gebiedsontwikkeling, ook over college-wisselingen heen. We blíjven actief in deze dynamiek.

ODBN

Voor de omgevingsdienst ODBN ontwierpen we een werksessie over de toekomst van Vergunningverlening & Handhaving. En passant stuitend op een weeffout bij uitvoeringsdiensten in tijden van transitie (die ook bij RWS speelde): ze is op te grote afstand gezet van de strategiefunctie om haar praktijkervaring goed in te zetten.

Ministerie LNV/Meneer De Leeuw

Tweemaal koppelden we bij de universiteiten Utrecht en Leiden transitiedenken aan het vernieuwingsnetwerk Proefdiervrije Gezondheidsresearch. Drijvende kracht erachter is Meneer De Leeuw en een grote groep, vaak jonge Europese onderzoekers die techniek en ethiek willen combineren tot nieuwe, proefdiervrije testmodellen. Hypergevoelig onderwerp, blijkt, als je erin duikt.

Raad Gezondheid Noord-Brabant: transities & gezondheid

We waren de keynote ter gelegenheid het terugtreden van directeur Mariet Paes. Paes was verkozen tot de meest invloedrijke persoon van de publieke gezondheidszorg van ons land. Harry benoemde een behoefte in ons tijdsgewricht aan een weerbare mens die zich staande weet te houden in tijden van deep change: ‘weerbare mens in een veranderende wereld’.

Individuele opdrachtgevers

We sparren met zelfstandige professionals op individuele basis, bijvoorbeeld eens per maand. Luisteren naar dynamiek in hun vakgebied. Begrijpen het ontwikkelpad van henzelf. Een AEM-assessment als spiegel om hun reflexen te begrijpen. ‘Dit was zo bizar interessant vandaag. Het ging snel maar was zeer goed te volgen. Maanden stof tot nadenken nu.’ Voor individuele begeleiding of desnoods een turbosessie: mail!

BMF

Af en toe belt de Brabantse Milieufederatie. Of we vernieuwers willen inspireren. Of we een strategische sessie willen doen. Of een gevoelige bijeenkomst. “Ik weet niet hoe ik je kan bedanken voor je verhaal vanavond. Het legt de basis voor nieuwe verbindingen, nieuwe energie. Ook nadat je wegging ging het gesprek over de kernopgaven door.”

Deurne, Helmond, Diessen, Boekel, West-Betuwe: transities & lokale politiek

Transitiefocus stond voor raadsleden en politici in Roosendaal, Tilburg, Deurne, Helmond, Diessen, Boekel en West-Betuwe. We gingen in gesprek een avond, een middag, een dag tot maandenlang, waar vragen spelen rond ruimtelijke inrichting, besluitvorming, energie en landbouw. Desnoods ontvingen we ze thuis, in Rotterdam. Of riepen we ze zelf bijeen.

Individuele professionals

Onze open driedaagse masterclasses geven we aan kleine groepen professionals over hun persoonlijke ontwikkeling tijdens een transitie. Plek: Hofbogen Rotterdam.

Ook samenwerken? Mail ons.