Wendbare organisaties

Starre organisatie creëren nasty transities, zo denken we te zien. Wendbare organisaties daarentegen beseffen dat het nieuwe grote verhaal zich voorlopig schuilhoudt en dat gezichtspunten snel evolueren. Ze zijn in staat alert te reageren en hun medewerkers onder steeds wijzigende omstandigheden in te zetten daar waar hun toegevoegde waarde zit. Zij accepteren een grote mate van ongeregeldheid in de organisatie, maar zorgen voor psychologische veiligheid. Ze vertellen hun visie op het emergerende, grotere verhaal aan wie het horen wil en bouwen mee aan gedeelde toekomstbeelden. Ze geven medewerkers hiermee focus én ruimte voor handelen.