Weerbare mensen

Voor soepele transities zijn weerbare mensen, wendbare organisatie en vorderende netwerken nodig, zo stelt Transitiefocus. Weerbare mensen begrijpen wat er gaande is in een transitie en kunnen hun rol zo spelen dat ze bijdragen aan die souplesse in plaats van haar af te remmen. Transitiefocus geeft mensen inzicht in hun natuurlijke rol in tijden van transitie. Daar een transitie om opbouwende, afbrekende, ondersteunende, optimaliserende en verbindende rollen vraagt, stellen we transitieteams ‘AEM-heterogeen’ samen. Door dit door te voeren in transitieteams binnen organisaties én over organisaties heen, neemt de weerbaarheid, kwaliteit, autoriteit en impact van transitienetwerken toe.