Transformatie versus transitie

Transitiedenken startte in 2000 op rijksniveau in het milieudomein. Een gezochte gedragsverandering bij mensen werd gerelateerd aan brede causaliteit en aan innovaties van materiële en immateriële aard. Vanuit milieu verspreidde transities zich razendsnel naar andere domeinen. In sommige daarvan, zoals zorg, is onderscheid ontstaan tussen transitie en transformatie. Transitie wordt daar voorbehouden aan een juridische stelselwijziging met heldere ingangsdatum en overgangstermijn. Transformatie is voorbehouden voor de erop volgende, diffusere overgang naar ander menselijk gedrag rond mantelzorg, omgang tussen professionals en burgers en dergelijke.

Bij de AEM-analyse is transformatie dat deel van het grondvlak dat explorerend gedrag paart aan een mens-georiënteerde voorkeur.