Systeemconstellatie

Transitiefocus definieert systeemconstellatie als de verzameling handelingspraktijken van een maatschappelijk systeem. Een maatschappelijk systeem omvat alle elementen (materieel en immaterieel) die met elkaar tot doel hebben een functie te vervullen (bijv. schone en robuuste energievoorziening). Bij transities wordt de leidende routine (de dominante praktijk) onderscheiden van maatschappelijk kleinere niche-praktijken. Tijdens een transitie gaat een leidende praktijk, meestal via een tussenfase van diversiteit over in een nieuwe leidende praktijk. De nieuwe dominante praktijk is gestoeld op een ander leidend principe (een andere grondwaarde).