Transitie- & Positiemap (T&P-map)

De Transitie- & Positiemap is een infographic-achtig, structurerend instrument voor het coachen van mensen op hun persoonlijke rol in een transitie. Hij verbindt historie en actualiteit van jezelf én van het thema in transitie als basis voor denkbare toekomstpaden.

Door groepen ingezet helpt de T&P-map beelden te laten convergeren over probleem, oplossingsrichtingen en ieders eigen rol. Niche-, regime- en exogene (landscape) ontwikkelingen hebben een plek, een driedeling die je in veel transitiestudies terugvindt. Er is bovendien aandacht voor de wijzigende structuren in de samenleving door al deze dynamiek. De T&P-map is in het leven geroepen door Esther en Harry, kent meerdere varianten en evolueerde stapsgewijs tussen 2000 en 2017.