Comfortably out of Control (CooC)

Transitiefocus stelt dat het zelfbewust om weten te gaan met systeemonzekerheid bijdraagt aan een soepel verlopende transitie. We gebruiken daarbij graag het beeldende being comfortably out of control. Weerbare mensen en wendbare organisaties kunnen in tijden van transitie meer onrust en onzekerheid aan en zijn daarmee CooC. CooC werd in de context van productinnovatie gemunt door de Nederlandse psychiater en innovatie-expert Peter Robertson. Transitiefocus haalde hem naar het domein van maatschappelijke transities.