AEM-Cube

Transitiefocus zet een online assessment in om mensen zich bewust te maken van hun natuurlijke gedrag en samenwerkingsvoorkeuren in tijden van transitie. De assessmentmethode is opgezet en gevalideerd door Human Insight en sterk verbonden met Peter Robertson, een Nederlandse psychiater en innovatiedenker. De methode is ontwikkeld voor corporate management (organizational ecology), door Transitiefocus het transitiedomein binnengehaald en ingezet voor de HR van transities.

AEM staat voor drie assen waarlangs de methode mensen karakteriseert:
Attachment (waar zoek je je ankers als zekerheden verdwijnen, in mensen of in inhoud/materie),
Exploration (in welke mate vertoon je onderzoekend gedrag bij afnemende zekerheid),
en als derde Maturity of Rijpheid (de mate waarin je specialist bent op een deel van de groeicurve (low complexity maturity) danwel op een groter deel van die curve (high complexity maturity). De derde as is meer ontwikkelend dan instinctief, wat inhoudt dat we zelf bepalen of we leren van onze ervaringen en daarmee of een groei van deze capaciteit. Met de AEM-scores van de medewerkers van sleutelorganisaties krijg je zicht op mogelijkheden en voorkeuren van zo’n team in een tijd van transitie. De figuren zijn ontleend aan How People Contribute to Growth Curves (2013, Peter Robertson).