Tag Archief van: opdrachtgevers

Bestand 11 12 17 18 05 44 e1513012048150 180x180 - 'Bedrijven hebben verhalenvertellers nodig'

‘Bedrijven hebben verhalenvertellers nodig’

Bestand 11 12 17 18 05 44 e1513012048150 1030x1001 - 'Bedrijven hebben verhalenvertellers nodig'

verhalenverteller aan het werk

Uitspraak van Cor Hospes in MT-online over content marketing: ‘Waar bedrijven mee moeten beginnen? Bij het begin, namelijk met de vraag wie je bent. Wat is je verhaal? Veel bedrijven weten niet wie ze zijn of waar ze voor staan’. Cor, helemaal met je eens, maar dat is niet alleen nodig voor content marketing. Ook bij ingrijpende veranderingen, transities, zijn verhalen belangrijk. Ze geven het kader. Ze schetsen een visie op de historie van het bedrijf of op de branche en de rol in de samenleving. Daarmee snappen mensen beter dat er gebeurt wat er nu gebeurt.

Verhalen brengen overzicht, geven ruimte voor emotie, verminderen weerstand, leggen (grotere) verbanden en bovenal: brengen hoop.
Wanneer wij met organisaties en bedrijven aan transities werken, dan maken verhalen daar altijd onderdeel van uit. Waar komt deze organisatie vandaan? Wat waren bepalende gebeurtenissen in de historie met grote invloed op de mensen, de cultuur of de dienstverlening? Wat verloren we uit het oog of waar moesten we afscheid van nemen? En kwam er (nieuw) bij? Wat zijn de waarden en de doelen waarmee we startten destijds zijn en hoe is de aansluiting op de behoeftes van nu in de samenleving?

Of je nu iemand het verhaal laat vertellen, zelf als leidinggevende de bühne op gaat of in werkgroepen het verhaal laat ontstaan en opschrijven: elke werkvorm die hier aandacht aan schenkt, geeft mensen steun in die verwarrende overgang van oude naar nieuwe situatie. Daarnaast laten we persoonlijke verhalen ontstaan waarin duidelijk wordt waarom iemand doet wat hij doet, waar zijn (haar) persoonlijke drijfveren liggen en wie hij nodig heeft om de klus te klaren. De verhalen werken aanstekelijk, nodigen uit en geven vertrouwen.

Een van onze opdrachtgevers, haar organisatie zit in het epicentrum van een transitie, zette op intranet haar persoonlijk verhaal van de held die op reis gaat. Mede door dit verhaal melden mensen zich aan om mee te werken aan de transitie die zich voltrekt. Een prachtig voorbeeld.

Wij helpen je graag bij het maken en vertellen van die verhalen in jullie organisatie. Als je met ons wilt oefenen komen wij bijvoorbeeld met een kader. Hoef je niet alles zelf te doen.

Esther van der Valk

Tag Archief van: opdrachtgevers

Kleurenpalet door Bent te Riele. Verwijst naar diversiteit in opdrachtgevers Transitiefocus

Over onze opdrachtgevers

kleine & grote opdrachtgevers

Transitiefocus werkt voor klein en groot. We merken hoe inspirerend het wordt als we ze koppelen. Zo werkten we met gemeenten als Tilburg, Rotterdam, Oss, Den Bosch, Roosendaal, West Betuwe, Boxtel, Reusel – De Mierden, Deurne, Venray en Leudal. Met provincies Noord-Brabant, Utrecht, Zeeland en Drenthe. Met Rijkswaterstaat, Woningcorporatie Viveste/Woonin, ODBN, Uitgevers van vaktijdschriften en ministeries als EZK, IenM, BZK en LNV/Meneer De Leeuw. Met zelfstandig professionals, vernieuwingsnetwerken en regioverbanden als FME, noord-oost Brabant en Agrifood Capital. Al wat langer terug met de Raad Gezondheid N-Brabant, Brabantse MilieuFederatie, Universiteit Tilburg en soms met bestuurders van ondernemingen.

Rabo, vaknetwerken en master-opleidingen: keynotes

Voor de Rabo, beroepsvereniging erfbetreders Agrivaknet, Vakuitgeverij Agrimedia en het Brabantse Foodup!-netwerk gaven we keynotes over transities, de landbouw, ondernemingen en gewone mensen. Bijvoorbeeld vanuit de Statenzaal in Den Bosch. En vanuit boerenbedrijven in Brabant en Limburg. We stonden zo ook voor een volle Statenzaal met erfbetreders, beleidsmakers en politici in Utrecht.

Screenshot 2021 08 26 at 11.04.53 - Over onze opdrachtgeversFME

Voor de FME/expertteam stikstof & stallen leidden we een teamsessie. Presentatie en discussie deden wij. De uitwerking kwam van het team zelf. Plek: ZLTO Den Bosch.

Gemeente Tilburg

Na vragen in de Raad gaf Tilburg ons de ruimte om een hybride participatietraject te ontwerpen waarin een variant burgerberaad (TilburgerTafel) in wisselwerking ging met online dialogen. Anderhalf duizend Tilburgers deden mee. Resultaat: een authentiek burgeradvies in 56 slides over de Transitievisie Warmte. Transitiefocus begeleidde de TilburgerTafel en leidde de online dialogen. Een mijlpaal voor de innoverende democratie. De gemeente maakte er een film over (Youtube, 7 min). De vaktijdschriften Ruimte+Wonen en Energie+ publiceerden ons artikel hierover.

Prov. N-Brabant: stuurschap, free agents, het individu in tijden van transitie

Jarenlang een belangrijke opdrachtgever voor Transitiefocus: provincie Noord-Brabant op het transitiedossier landbouw. Tot ons genoegen riep Binnenlands Bestuur haar op het hoogtepunt uit tot best bestuurde decentrale overheidsorganisatie. We haalden zo’n honderd beleidsambtenaren door onze masterclass Transities. Zaten in het team achter de mestdialoog. Hielden lezingen voor gemeenschappen, beroepsgroepen en gemeenten. Leidden gevoelige bijeenkomsten. Coachten ambtenaren met hun wethouder. In Brabant werkten we ons concept HR van Transities uit: weerbare individuen, wendbare organisaties en goed geoutilleerde teams in vorderende netwerken. Tijdens de Dutch Design Week spraken we honderden politici toe over stuurschappen, free agents en het individu in tijden van transitie.

Woningcorporatie Viveste/Woonin

Voor Viveste/Woonin gaven we presentaties Transitie & Jouw Positie en fungeerden we als reflector tijdens twee jaarlijkse Visietafels.

Gemeente Roosendaal

Voor Roosendaal leiden we een grootschalige dialoog met inwoners en gebruikers van het gebied over de toekomst van de stad. Inzet van intelligence of the crowd werken we uit na goede ervaringen in 2021 en 2022 met anderhalf duizend woningeigenaren rond de warmtevisie in Tilburg. Daarnaast doen we de kleinschalige reflectietafels met aandacht voor een bindend narratief en de mens daarbinnen.

Gemeente Venray: transitiedenken koppelen aan ruimtelijke inrichting

Voor Venray gaven we een mini-masterclass voor het voltallige team Ruimte. Met presentatie, een serie werkvormen en gesprek.

Gemeente Oss: transitiedenken koppelen aan beleidsthema’s college B&W

Voor Oss koppelden we in een werkbijeenkomst met het college van B&W Osse beleidsthema’s aan onze transitie-ervaring.Met zeer praktische transitietools en -vragen.

Provincie Drenthe: kennis- en teamopbouw

harry Brabant ontmoet 1 foto NBrabant - Over onze opdrachtgevers

Nederland wordt een ander land. Harry te Riele voor 300 politici, Dutch Design Week Eindhoven. Foto: Joep Rijk

Voor Drenthe leidden we een werkbijeenkomst over de energietransitie, aanpalende transities en de rol van individuele ambtenaren daarin.

Gemeente Reusel – De Mierden: doorbreken patstelling

Voor Reusel – De Mierden ontwierpen we met de provincie zo’n tien lokale sessies om een patstelling in de politiek te doorbreken. Zoiets doe je niet alleen, maar in een team.

Gemeente Boxtel: ambitieus beleid transities, milieu & governance

Voor Boxtel ontwierpen we transitiesessies voor College, twintig ambtenaren en vier groepen bewoners. Motiverend en met zéér goede reacties. We werkten visualisaties uit voor de dialoog. Juist Boxtel heeft een duurzaamheidsnaam hoog te houden.

RWS Utrecht: sparren met 30 young professionals, masterclass voor twee dozijn duurzaamheidscoördinatoren

Bij Rijkswaterstaat gingen dertig trainees met ons in gesprek over transities en hun eigen rol daarin. ‘Omdat het voor ons zo’n belangrijk onderwerp wordt’. We ont

Dia1 - Over onze opdrachtgevers

In tijden van transitie reize men licht, in allianties, persoonlijk, met kennis, ethisch en energiek. Slide TF

wikkelden bovendien de zesdaagse interne opleiding Professionalisering Duurzaamheidscoördinatoren.

Regio Noord-oost Brabant: hart van transitie landbouw

We werkten met regioverband Agrifood Capital aan de landbouwtransitie in noord-oost Brabant. Brachten politici en ambtenaren samen op hun rol in de gebiedsontwikkeling, zelfs over college-wisselingen heen. We blíjven actief in deze dynamiek.

ODBN

Voor de omgevingsdienst ODBN ontwierpen en begeleidden we een werksessie over de toekomst van Vergunningverlening & Handhaving. En passant stuitend op een weeffout bij uitvoeringsdiensten in tijden van transitie (die later ook bij RWS naar boven kwam): ze zijn op te grote afstand gezet van de strategie-functie om hun enorme praktijkkennis goed in te zetten.

Ministerie LNV/Meneer De Leeuw

Twee maal koppelden we bij de universiteiten Utrecht en Leiden transitiedenken aan het vernieuwingsnetwerk Proefdiervrije Gezondheidsresearch. Drijvende kracht erachter is Meneer De Leeuw én een grote groep, vaak jonge Europese onderzoekers die techniek en ethiek willen combineren tot nieuwe, proefdiervrije testmodellen. Een hypergevoelig onderwerp, zo blijkt als je erin duikt.

Raad Gezondheid N-Brabant: transities & gezondheid

We waren de keynote ter gelegenheid het terugtreden van directeur Mariet Paes. Paes was verkozen tot de meest invloedrijke persoon van de publieke gezondheidszorg van ons land. Harry benoemde een behoefte in ons tijdsgewricht aan een weerbare mens die zich staande weet te houden in tijden van deep change: ‘weerbare mens in een veranderende wereld’.

Co-referent transities

TF staat soms als co-referent op het podium, zoals op de Warande-lezing. 

Overleg AEM scores 2 773x1030 - Over onze opdrachtgeversIndividuele opdrachtgevers

We sparren met zelfstandige professionals op individuele basis, bijvoorbeeld eens per maand. Begrijpen de dynamiek in hun vakgebied. Het ontwikkelpad van henzelf. Een AEM-assessment om hun reflexen te begrijpen. ‘Dit was zo bizar interessant vandaag. Het ging snel maar was zeer goed te volgen. Maanden stof tot nadenken nu.’ Voor individuele begeleiding of desnoods een turbosessie: mail!

BMF

Af en toe belt de Brabantse Milieufederatie. Of we vernieuwers willen inspireren. Of we een strategische sessie willen doen. Of een gevoelige bijeenkomst. “Ik weet niet hoe ik je kan bedanken voor je verhaal vanavond. Het legt de basis voor nieuwe verbindingen, nieuwe energie. Ook nadat je wegging ging het gesprek over de kernopgaven door.”

Deurne, Helmond, Diessen, Boekel, West-Betuwe: transities & lokale politiek

Transitiefocus stond voor raadsleden en politici in Tilburg, Deurne, Helmond, Diessen, Boekel en West-Betuwe. We gingen in gesprek een avond, een middag, een dag tot maandenlang, waar vragen spelen rond ruimtelijke inrichting, besluitvorming en landbouw. Desnoods ontvingen we ze thuis. In Rotterdam. Of riepen we ze zelf bijeen.

Kleine groepen professionals

Onze open driedaagse masterclasses geven we aan kleine groepen professionals over hun persoonlijke ontwikkeling tijdens een transitie. Plek: Hofbogen Rotterdam.

Ook samenwerken? Mail ons.