Berichten

Bestand 11 12 17 18 05 44 e1513012048150 180x180 - 'Bedrijven hebben verhalenvertellers nodig'

‘Bedrijven hebben verhalenvertellers nodig’

Bestand 11 12 17 18 05 44 e1513012048150 1030x1001 - 'Bedrijven hebben verhalenvertellers nodig'

verhalenverteller aan het werk

Uitspraak van Cor Hospes in MT-online over content marketing: ‘Waar bedrijven mee moeten beginnen? Bij het begin, namelijk met de vraag wie je bent. Wat is je verhaal? Veel bedrijven weten niet wie ze zijn of waar ze voor staan’. Cor, helemaal met je eens, maar dat is niet alleen nodig voor content marketing. Ook bij ingrijpende veranderingen, transities, zijn verhalen belangrijk. Ze geven het kader. Ze schetsen een visie op de historie van het bedrijf of op de branche en de rol in de samenleving. Daarmee snappen mensen beter dat er gebeurt wat er nu gebeurt.

Verhalen brengen overzicht, geven ruimte voor emotie, verminderen weerstand, leggen (grotere) verbanden en bovenal: brengen hoop.
Wanneer wij met organisaties en bedrijven aan transities werken, dan maken verhalen daar altijd onderdeel van uit. Waar komt deze organisatie vandaan? Wat waren bepalende gebeurtenissen in de historie met grote invloed op de mensen, de cultuur of de dienstverlening? Wat verloren we uit het oog of waar moesten we afscheid van nemen? En kwam er (nieuw) bij? Wat zijn de waarden en de doelen waarmee we startten destijds zijn en hoe is de aansluiting op de behoeftes van nu in de samenleving?

Of je nu iemand het verhaal laat vertellen, zelf als leidinggevende de bühne op gaat of in werkgroepen het verhaal laat ontstaan en opschrijven: elke werkvorm die hier aandacht aan schenkt, geeft mensen steun in die verwarrende overgang van oude naar nieuwe situatie. Daarnaast laten we persoonlijke verhalen ontstaan waarin duidelijk wordt waarom iemand doet wat hij doet, waar zijn (haar) persoonlijke drijfveren liggen en wie hij nodig heeft om de klus te klaren. De verhalen werken aanstekelijk, nodigen uit en geven vertrouwen.

Een van onze opdrachtgevers, haar organisatie zit in het epicentrum van een transitie, zette op intranet haar persoonlijk verhaal van de held die op reis gaat. Mede door dit verhaal melden mensen zich aan om mee te werken aan de transitie die zich voltrekt. Een prachtig voorbeeld.

Wij helpen je graag bij het maken en vertellen van die verhalen in jullie organisatie. Als je met ons wilt oefenen komen wij bijvoorbeeld met een kader. Hoef je niet alles zelf te doen.

Esther van der Valk

Pagina's

Kleurenpalet door Bent te Riele. Verwijst naar diversiteit in opdrachtgevers Transitiefocus

Over onze opdrachtgevers

kleine en grote opdrachtgevers

Transitiefocus werkt voor klein en groot. We merken hoe inspirerend het wordt als we ze koppelen. Zo werkten we afgelopen tijd met gemeenten als Rotterdam, Oss, Den Bosch, West Betuwe, Boxtel, Reusel – De Mierden, Deurne en Leudal. Met provincies Noord-Brabant en Drenthe. Met Rijkswaterstaat, ODBN en ministeries als EZK, IenM, BZK en LNV/Meneer De Leeuw. Met zelfstandige professionals, vernieuwingsnetwerken en regioverbanden als noord-oost Brabant, Agrifood Capital. Al wat langer terug met de Raad Gezondheid Noord-Brabant, Brabantse MilieuFederatie, Universiteit Tilburg en met bestuurders van ondernemingen.

Noord-Brabant: stuurschappen, free agents en het individu in tijden van transitie

harry Brabant ontmoet 1 foto NBrabant 300x149 - Over onze opdrachtgevers

Nederland wordt een ander land. Harry te Riele voor 300 politici, Dutch Design Week Eindhoven. Foto: Joep Rijk

Tot ons genoegen riep Binnenlands Bestuur onze belangrijkste opdrachtgever uit tot bestbestuurde decentrale overheidsorganisatie: provincie Noord-Brabant. Gedeputeerde Christophe van der Maat, heeft in onze ogen gelijk toen hij stelde dat Brabant het verschil maakt op het dossier landbouw. We zijn er trots op mee te werken aan een zo soepel mogelijk verlopende landbouwtransitie, zaten in het team achter de mestdialoog, houden lezingen voor politici, leiden gevoelige bijeenkomsten, coachen ambtenaren en hun wethouders en geven aan gemeenten en provincie samen onze masterclass. Met Brabant werken we ons concept HR van Transities steeds verder uit. Het gaat ons daar om weerbare individuen, wendbare organisaties en geoutilleerde teams in vorderende netwerken. Tijdens de Dutch Design Week spraken we driehonderd politici toe over stuurschappen, free agents en het individu in tijden van transitie.

Oss: transitiedenken koppelen aan beleidsthema’s college B&W

Voor Oss koppelden we in een werkbijeenkomst met het college van B&W Osse beleidsthema’s aan onze transitie-ervaring.

Drenthe: kennis- en teamopbouw

Voor Drenthe leidden we een werkbijeenkomst over de energietransitie, aanpalende transities en de rol van individuele ambtenaren daarin.

Reusel – De Mierden: doorbreken patstelling

Voor Reusel – De Mierden ontwierpen we met de provincie zo’n tien lokale sessies om een patstelling in de politiek te doorbreken. Zoiets doe je niet alleen, maar in een team.

Boxtel: ambitieus beleid transities, milieu & governance

Dia1 - Over onze opdrachtgevers

In tijden van transitie reize men licht, slide TF

Voor Boxtel ontwierpen we transitiesessies voor College, twintig ambtenaren en groepen bewoners. Motiverend, met zéér goede reacties. We werkten visualisaties uit voor dialoog. Juist Boxtel heeft een duurzaamheidsnaam hoog te houden.

RWS Utrecht: sparren met 30 young professionals, masterclass voor twee dozijn duurzaamheidscoördinatoren

Bij Rijkswaterstaat gingen dertig trainees met ons in gesprek over transities en hun eigen rol daarin. ‘Omdat het voor ons zo’n belangrijk onderwerp wordt’. We ontwikkelden en gaven bovendien de opleiding Professionalisering Duurzaamheidscoördinatoren.

Noord-oost Brabant: het hart van de transitie landbouw

We werken met regioverband Agrifood Capital aan de landbouwtransitie in noord-oost Brabant. Met politici en ambtenaren ontstaan gedeelde beelden over hun rol, zelfs over college-wisselingen heen.

ODBN

Voor de omgevingsdienst ODBN ontwierpen en begeleidden we een werksessie over de toekomst van Vergunningverlening & Handhaving. En passant stuitten op een weeffout bij uitvoeringsdiensten in tijden van transitie. Ze staan op te grote afstand van de veranderende missie- & strategie-functie om hun praktijkkennis goed in te brengen.

Ministerie van LNV/Meneer De Leeuw

Twee maal koppelden we bij de universiteiten Utrecht en Leiden transitiedenken aan het vernieuwingsnetwerk Proefdiervrije Gezondheidsresearch. Drijvende kracht erachter is Meneer De Leeuw én een grote groep, vaak jonge Europese onderzoekers die techniek en ethiek willen combineren tot nieuwe, proefdiervrije testmodellen. Een hypergevoelig onderwerp, zo blijkt als je erin duikt.

Raad Gezondheid N-Brabant: transities & gezondheid

We waren de keynote ter gelegenheid het terugtreden van directeur Mariet Paes. Paes was verkozen tot de meest invloedrijke persoon van de publieke gezondheidszorg van ons land. Harry benoemde een behoefte in ons tijdsgewricht aan een weerbare mens die zich staande weet te houden in tijden van deep change: ‘weerbare mens in een veranderende wereld’.

Warandelezing: transities, landbouw & voeding

Harry stond als co-referent van Jan Rotmans op de Warande-lezing universiteit Tilburg. 

Individuele opdrachtgevers

We sparren met veel zelfstandige professionals op individuele basis, bijvoorbeeld eens per maand. Begrijpen van de dynamiek in hun vakgebied. Het ontwikkelpad van henzelf. Een AEM-assessment om hun reflexen te begrijpen. ‘Dit was zo bizar interessant vandaag. Het ging snel maar was zeer goed te volgen. Maanden stof tot nadenken nu.’ Voor individuele begeleiding of turbosessie: mail!

BMF

Af en toe belt de Brabantse Milieufederatie. Of we vernieuwers willen inspireren. Of we een strategische sessie willen doen. Of een gevoelige bijeenkomst. “Ik weet niet hoe ik je kan bedanken voor je verhaal vanavond. Het legt de basis voor nieuwe verbindingen, nieuwe energie. Ook nadat je wegging ging het gesprek over de kernopgaven door.”

Deurne, Helmond: transities & lokale politiek

Transitiefocus stond voor raadsleden en politici in Deurne en Helmond. We gingen in gesprek een avond, een dag van deze gemeenten, waar vragen rond ruimtelijke inrichting, besluitvorming en landbouw levensgroot spelen. Samen met Jack van Dijk, Wendela de Ridder en (wijlen) Bas Verbruggen werden het bijeenkomsten vol dialoog, ook over diepliggende zaken.

Ook samenwerken? Mail ons.