De HR van Transities

Een transitie hoeft je niet als natuurfenomeen te overkomen, niet op een act of God uit te draaien.

Een soepele transitie resulteert in weinig wrok, sociale scheuring en economische ellende. Organisatorisch leg je de basis daarvoor volgens ons op drie niveaus: bij weerbare mensen, bij wendbare organisaties en bij vorderende netwerken. Het vraagt per fase om de inzet van mensen met specifieke kwaliteiten. Het vraagt investeren om elkaar en de gebruikte taal te begrijpen. Het actief interveniëren kwaliteiten ten behoeve van een soepele transitie noemen wij het HR-management van een transitienetwerk of kortweg de HR van transities. Voor teamsamenstelling gebruiken wij de AEM-Cubetest van Human Insight. AEM-scores van iemand verduidelijken zijn reflexen en gedrag in tijden van verandering. De begripscombinatie HR van transities werd gemunt in 2017 door Esther van der Valk.