Vorderende netwerken

Een heikel onderwerp is de monitoring van transities. Een werkbare variant lijkt ons het periodiek bevragen van sleutelpersonen binnen het systeem op vier vragen: 1) verandert er wat, 2) gaat die verandering zo ongeveer de goede kant uit, 3) staat het tempo van verandering je aan, en 4) zitten de goede mensen op de goede plekken voor komende fase? Voor acties die hieruit voortkomen zou een stuurschap zou delen hiervan voor zijn rekening kunnen nemen.