Voor jezelf

Isabelle trekt in een zorgorganisatie de interne transitie. Ze spart met ons. De ene keer brengen we het krachtenveld in kaart (‘een Aha-Erlebnis’). Daarna ontwerpen we interventies (‘ging fantastisch!’) of duiden we de hobbels in de organisatie én in haarzelf (‘jij doet steeds een beroep op mijn trouw aan mezelf, aan mijn opdracht en organisatie. Dat zorgt voor focus’).

Gesprek Esther van der Valk en Peter van Vliet over journalistiekOok jij wilt begrijpen wat er speelt. De chaos doorzien. Of het nu tijd is voor actie. Positie bepalen. Zelf. Voor je team. Je organisatie. Voor je sector. Misschien lichtvoetig opereren in een verwarrende omgeving. Afscheid nemen van patronen, het verleden zijn plek geven. Je zoekt taal. Je zoekt vertrouwen van je omgeving.

Wij hebben daar ervaring mee en helpen je stappen vooruit. Op maat en praktisch. Gericht op jouw ontwikkeling. Transitiefocus gelooft in weerbare mensen. We lopen een tijdje met je op. Harry krijgt met jou het grote verhaal scherp. Esther achterhaalt wat je

transitie opstelling; inzicht context

stimuleert of tegenhoudt en waar jouw toegevoegde waarde ligt. Je krijgt door een beknopte online assessment als je dat wilt. Gedrieën vinden we jouw pad. Voor impact én persoonlijke groei ben je dus in goede handen bij ons. Kies voor persoonlijke coaching, voor onze masterclass ‘Transitie | Jouw positie’ of voor onze transitie-assessment met gesprek.

Tijd om dit op te pakken? Bel ons. Harry te Riele  +31 655 180 946 of Esther van der Valk  +31 646 088 290. Of mail.

Met wie we nog meer werken? Kijk hier.

‘Dit is zo bizar interessant. Eerst Esther, daarna jij, het was tweeëneenhalf uur smullen. Het ging snel maar was zéer te begrijpen. Stof tot nadenken voor komende maanden.” (Nick Zuiddam, onderwijsvernieuwer en interim-directeur scholen, Rotterdam)

‘Transitiefocus heeft er weer een enthousiaste klant bij. Ik heb beter zicht op de plek waar ik het meest natuurlijk bijdraag aan het groeiproces van mensen, teams en organisaties. Het waren twee fantastische sessies’. (Friso Coumou, Ministerie BZK)