Voor complete netwerken

‘Ik geloof dat het mogelijk is een organisatie op te zetten die zuidoost Nederland op een goede manier door de transitie agrofood helpt. Help me zo’n machine te ontwerpen.’ (Burgemeester Marnix Bakermans, 2017)

In een transitie geven partijen om de zoveel tijd elk een schop tegen de bal. De rest reageert vervolgens. Gaat het goed, dan beweegt een netwerk als geheel naar een volhoudbare situatie. Niet langer gewenste gedragspatronen worden teruggedrongen. Wél gewenste schalen op en worden geborgd. Met de vernieuwing in hun nek passen oude routines zich eerst nog een tijd aan. Een hoop verwarring dus aanvankelijk, zo’n transitie.

Transitiefocus werkt aan weerbare mensen die begrijpen wat er gebeurt en die hun eigen rol kennen; aan wendbare organisaties die de wisselwerking aan kunnen met een transitiedynamiek; en aan vorderende netwerken. Netwerken waarin materiële én immateriële zaken veranderen, die globaal de goede kant op gaan en waarvan het tempo de meeste sleutelpersonen aanstaat. Wij begeleiden dat soort netwerken, zoals onze sessie juni 2018 met zeventien gemeenten en waterschappen ineens. Politici én ambtenaren. Inhoud én proces. Mens én materie.

Omdat een transitie rauw kan verlopen en dan mensen en gemeenschappen diep beschadigt, zoek je een stevig netwerk, een mycelium dat onder druk van de samenleving tot gedeelde beelden komt, dat brandjes helpt blussen, dat specialistische kennis opbouwt en dat oplet of mensen op sleutelplekken capabel zijn voor wat er moet gebeuren.

38206693812 74293f4543 o 180x180 - Voor complete netwerken

CdK Wim van de Donk, spreekt politici toe. Brabant Ontmoet, Dutch Design Week 2017. Foto prov. N-Brabant

Transitiefocus bouwt daar ervaring mee op. We geloven in het zo soepel mogelijk doorlopen van transities. Wij brengen stuurschappen bijeen die helpen bij opvlammende issues. We spreken mensen aan op hun rol in een transitie. We nemen complete netwerken mee in transitiedenken, geven masterclasses met daarin persoonlijke assessments en houden lezingen.

Tijd voor jullie om op te pakken?
Harry te Riele  +31 655 180 946
Esther van der Valk  +31 646 088 290

Weten met wie we werken? Kijk hier eens.

‘Dames en heren ik raad u allen aan in die stuurschappen van Te Riele te gaan zitten.’ (Commissaris van de Koning en hoogleraar bestuurskunde Van de Donk, Dutch Design Week, oktober 2017.)